Köparen fick avliva kattungen efter bara några veckor Eftersom säljaren sålt kattungar tidigare till höga priser är hon att betrakta som näringsidkare enligt ARN.

Köparen fick avliva kattungen efter bara några veckor Eftersom säljaren sålt kattungar tidigare till höga priser är hon att betrakta som näringsidkare enligt ARN. Foto: Adobe stock

Kattunge fick avlivas – Anses vara konsumenttvist då säljare tidigare sålt kull för dyra pengar

Allmänna reklamationsnämnden: Det gör att säljaren är en näringsidkare

SVALÖV.

En kvinna i Svalöv sålde en kattunge för 6 500 kronor som senare fick avlivas. Köparen krävde ersättning för veterinärkostnaderna på flera tusen kronor och vände sig till Allmänna reklamationsnämnden som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Säljaren som motsatte kravet fick veta att hon är att anse som näringsidkare trots att hon inte är registrerad uppfödare.

I oktober förra året köpte en kvinna i sydvätra Skåne en kattunge av Svalövsbon. Några veckor efter köpet upptäckte hon att katten var tungandad och inte ville äta. Hon åkte till djursjukhuset där hon fick veta att katten troligtvis inte skulle överleva helgen och beslöt sig därför för att avliva katten.

Köparen krävde ersättning för veterinärkostnader på över 3000 kronor. Eftersom säljaren sålde fem katter från samma kull och dessutom sålt ett antal från tidigare kullar ansåg köparen att säljaren är en näringsidkare och anmälde tvisten till Allmänna reklamationsnämnden.

Säljaren motsatte sig kravet och ansåg att hon varken är företagare eller näringsidkare. Inte heller han hon någon stamtavla för katten och hon var inte registrerad uppfödare.

Men ARN anser att det finns omständigheter som talar för att kvinnan i Svalöv är att betrakta som näringsidkare. Verksamheten avser försäljning av katter till ett högt värde, det har inte varit fråga om någon enstaka försäljning och kullarna har kommit relativt nära varandra i tid. Vid en samlad bedömning anser nämnden att det är fråga om en konsumenttvist och att de därför är behöriga att pröva den.

Konsumentlagen avser köp av lösa saker vilket ARN anser att djur är. Nämnden anser att säljaren inte motbevisat att katten inte varit belastad med ett ursprungligt fel.

Utgångspunkten är att en säljare har rätt att avhjälpa ett fel även om konsumenten kräver annan påföljd vid fel på varan. Därför borde köparen ha väntat med att avliva katten.

Samtidigt har köparen en skyldighet att begränsa sin skada. Därför har köparen genom att ha låtit avliva katten på ett rimligt sätt begränsat kostnaderna som kan härledas till felet menar ARN.

Eftersom säljaren ansvarar för felet ska köparen gå skadelös. Därför bifaller nämnden kravet på ekonomisk ersättning.

Publicerad 14 October 2019 15:42