"Verkligheten är mer komplicerad än så. Chang och Eng Bunker utgör här ett talande exempel på ett ganska makabert målfoto, för att använda en sportmetafor".

Krönika: När är senare?

KRÖNIKA. Det finns ett semantiskt glapp mellan förståelse och uttryck i språket ibland. Vissa ord slänger folk ut hur som helst, utan tanke på vad orden gör med lyssnaren. Ett exempel på ett sådant ord är senare. Tidsangivelsen senare spänner över väldigt många olika tider. När någon påpekar att ”juraperioden kom senare än kritaperioden” utsätts mottagaren för en mycket svårprocessad tidsbestämning. Det rör sig ju här om flera miljoner års tidsskillnad. Är det överhuvudtaget tillåtet att använda språket på ett detta sätt? Detta stora tidsspann är dock inte, som vi alla vet, ensamförekommande vid användningen av senare.

Ett exempel på motsatsen, dvs. sammanhang då senare ger en exakt tidsangivelse, är påståendet: "Olof Palme sköts senare än John Lennon". Denna tidsangivelse är föredömligt tydlig för mottagaren. Tiden som anges här är ju istället väldigt exakt. Alla med endast ett ringa politiskt intresse och som i sig har lite musikkultur, vet omedelbart att senare anger tiden ”fem år, två månader, tjugo dagar, sex timmar och 31 minuter”. Palme sköts som bekant den 28 februari år 1986, klockan 23:21 och John Lennon den 8 december år 1980, klockan 22:50 (lokal tid).

Tidsangivelsen senare kan i en del sammanhang också vilseleda. Det finns sammanhang då senare ger skenet av att äga en betydelse med en tämligen snäv tidsbegränsning. I påståendet "Jag föddes senare än min tvillingsyster", luras lyssnaren till att tro att senare betyder "några minuter" eller i undantagsfall "några timmar". Detta är måste sägas vara högst otydlig och förvirrande användning av tidsangivelsen. När senare används på detta sätt luras mottagaren ju att tro att när tvillingar och senare används ihop, åsyftar senare återigen ett tidsspann, men ett kort sådant – som kan avgränsas i minuter eller timmar – men även detta är alltså en dimbildning. Verkligheten är mer komplicerad än så. Chang och Eng Bunker utgör här ett talande exempel på ett ganska makabert målfoto, för att använda en sportmetafor.

Var försiktig med språkbruket och slarva inte med tidsangivelser.

Bo Norlund

Effektiv interkultur

Publicerad 11 May 2019 00:00