Möjligheten att ta ut pengar eller betala kontant minskar i Skåne enligt en ny rapport från Länsstyrelsen.

Möjligheten att ta ut pengar eller betala kontant minskar i Skåne enligt en ny rapport från Länsstyrelsen. Foto: Mostphotos.com

Var tionde kontantuttagstjänst försvinner

"En kraftig förändring som fortfarande pågår"

SKÅNE. Att använda kontanter som betalningsmedel är inte lika självklart som tidigare. På sju år har antalet kontantuttag minskat med nästan 40 procent i Skåne och bara i år har var tionde kontantuttagstjänst försvunnit.

Av
Andreas Holm

– Det är en kraftig förändring som fortfarande pågår. Sedan 2011 har antal kontantuttag i Skåne minskat med 38 procent eller 246 fysiska ställen. Då räknar jag inte in de tillmötesgående handlare som fortfarande ger möjlighet att ta ut mindre summor kontant, säger Catharina Hellström Engström, processledare för grundläggande betaltjänster i Skåne, i ett pressmeddelande.

I Skåne saknar 13 kommuner ett bankkontor som hanterar kontanter, jämfört med sex kommuner förra året. De uttagsautomater som stängs ned ute i mindre orter ersätts sällan. Enligt en rapport från Länsstyrelsen upplevs servicen allt sämre särskilt i de östra delarna av länet. I Tomelilla och Sjöbo är problemen som störst, där invånarna har över en mil till närmaste dagskassehantering.

"Vi kommer att avveckla verksamheten då omkostnader och administrativa avgifter blivit för höga. Inte enbart relaterat till betaltjänster med det är en bidragande faktor", berättar en företagare i sydöstra Skåne som Länsstyrelsen pratat med.

Länsstyrelsen har som uppdrag att bevaka de grundläggande betaltjänsterna i landet. Efter en övergripande analys bedöms användandet av kontanter och möjligheten till uttag att fortsätta minska och att eventuella punktinsatser av statligt finansierade ombudslösningar inte räcker. Tillgängligheten till grundläggande betaltjänster i länet är inte tillfredsställande menar Länsstyrelsen Skåne.

"Vissa inom målgrupperna äldre och nyanlända vill betala räkningar kontant över disk. De som har kvar den servicen är Handelsbanken och Sparbanken Syd. Det har dock färre bankställen som erbjuder tjänsten. Av bankerna är det Handelsbanken, Sparbankerna och Forex som fortfarande lämnar ut kontanter över disk. Bankomat, andra uttagsautomater och handeln tillgodoser mycket av behovet men det har trots allt blivit 70 stycken färre uttagsställen under året.", står det om läget i Skåne.

Digitala betaltjänster finns i allt fler former och gör utmaningarna ännu större för den som inte hängt med. Det kräver, förutom snabbt bredband, även utbildning och behovsanpassad teknik för bland annat äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända, enligt Länsstyrelsen.

– Vi behöver uppmärksamma betaltjänstaktörer och systemutvecklare på vilka behoven är. Tillgänglighetsfrågan behöver hela samhället arbeta mer med och på Länsstyrelsen lyfter vi detta genom att samverka och föra dialog med skilda aktörer, säger Catharina Hellström Engström.

Publicerad 29 December 2018 00:00