Foto. Klippans kommun/ Mostphotos.com

Funktionshindrade går miste om ersättning – kommunen avböjde bidrag

"Känns som en väldigt märklig sak att tacka nej till"

KLIPPAN/PERSTORP. Ett statsbidrag på 350 miljoner kronor skulle ge personer inom daglig verksamhet några tusenlappar extra i plånboken. Men flera skånska kommuner, däribland Klippan och Perstorp, valde att inte rekvirera sin del av pengarna som därmed brann inne.

Av
Sanna Hjalmarsson

Mikael Öhrn

– Det känns mycket märkligt. Det gäller en grupp i samhället som har det allra sämst och som så väl behöver lite extra pengar. Varför då inte ta emot det man blivit berättigad till, säger Gerd Johansson, ordförande i intresseföreningen FUB i Lund med omnejd, som arbetar för att hjälpa personer med intellektuell funktionsnedsättning.

För att få del av statsbidraget, som fördelades utifrån hur många personer respektive kommun sysselsätter i daglig verksamhet, fanns enligt Socialstyrelsen inga andra villkor än att kommunen skulle rekvirera pengarna och se till att de kom brukarna tillgodo.

– Trots det väljer man att avstå. Även om det bara rör sig om en engångssumma är det mycket pengar för den enskilde individen. Totalt rör det sig om 7-8 000 kronor för en person med heltidssysselsättning, säger Gerd Johansson.

När rekvisitionstiden för bidraget löpte ut i juni i år hade fem skånska kommuner inte plockat ut en krona. Klippan som blivit tilldelat 805 000 kronor i bidrag var en av dem.

– Så som vi har resonerat när vi inte sökte för 2018 var att vi inte vet om det kommer ett nytt bidrag nästa år, eller om det här bara är tillfälligt. Då måste vi först höja för att sänka igen nästa år. Det skulle innebära en del administration och förändringar för hur vi gör de här utbetalningarna, säger Gustav Engblom, utvecklingsstrateg på socialförvaltningen i Klippans kommun.

Han fortsätter:

– 92 andra kommuner gjorde inte heller det, av antagligen samma anledning, just för att det är svårt att gå in och göra de här förändringarna och sen sänka igen året efter. Vi hade helt enkelt inte haft någon finansiering för det 2019, om vi inte hade kunnat söka något nytt finansiellt bidrag då.

De nära tre miljoner kronor som de fem skånska kommunerna gemensamt fått tilldelat sig fördelades istället mellan andra kommuner, som förutom att kryssa i att de ville ta del av sin egen pott även anmält intresse att vara med och ta del av ofördelade medel.

Två av dessa var Lund och Malmö som fick drygt elva respektive 21 miljoner kronor – summor långt över vad de egentligen tilldelats.

Förutom de fem kommuner som valde att helt avstå sina medel fanns det även kommuner som valde att bara rekvirera delar av den tilldelade summan.

– Det är för mig helt oförståeligt. Det är rena pengar som de här individerna hade kunnat göra något kul för. Vanligtvis har de inte mycket guldkant på tillvaron. Det är självklart varit positivt även om det bara är tillfälligt, säger Gerd Johansson.

Lokaltidningen har utan framgång sökt ansvarig i Perstorps kommun för svar. Perstorp hade möjlighet att plocka ut 350 000 kronor.

Publicerad 08 November 2018 00:00