Foto: Mostphotos.com

Foto: Mostphotos.com

Trafikverket:

Så här ska kaoset på E6 lösas

”Självklart är vi medvetna om problemen”

SKÅNE/TRAFIK. Trängsel, köer och olyckor på E6 skapar fortsatt irritation hos bilisterna.
– Självklart är vi medvetna om problemen. Vi har ofta stopp på den mest belastade sträckan, säger Jack Bårström, samhällsplanerare vid Trafikverket.
Varje vecka inträffar två–tre olyckor på E6 mellan Ängelholm och Malmö. Pendlare har under många år önskat åtgärder på sträckan.
– Vi har mycket trafik på E6 även om kapacitetstaket ännu inte är nått. Problemen uppstår ofta i anslutning till trafikplatserna där trafik från olika håll vävs samman och det är oftast när folk ska köra ut på motorvägen som problem uppstår. Borgeby, Flädie och Lomma är exempel där det nästan dagligen sker incidenter, konstaterar Jack Bårström.

– Fler körfält nämns ibland men vi anser inte att det är självklart så vi löser problemen på E6 även om det inte heller är något vi helt utesluter. I första hand vill vi prova vad vi kallar smarta lösningar, det handlar bland annat om hur man styr och reglerar trafiken.

Under hösten kommer Trafikverket att i en studie titta närmare på hela E6 i Skåne, men med särskilt fokus på den mest belastade sträckan mellan Helsingborg och Malmö.
– Vi kommer till exempel att titta vi på vad ett omkörningsförbud vid vissa tidpunkter skulle kunna innebära. Även hastighetssänkningar i rusningstrafik kan bli aktuellt, då blir det en jämnare hastighet mellan personbilar och lastbilar. Det är mycket bättre att du kommer fram även om det tar lite längre tid. Här talar vi om så kallad förutsägbar framkomlighet vilket innebär att trafiken ska rulla, men kanske med lägre hastighet i rusningstrafiken. Det kan också bli frågan om att bygga extra körfält mellan två eller flera trafikplatser, säger Jack Bårström.

Trafikverket kommer även att studera bilisternas beteende i trafiken.
– Generellt ser vi problem med körbeteendet på E6. Många bilister håller inte avstånd till framförvarande bil och kör dessutom för fort i omkörningsfilen, säger Jack Bårström.

I den nationella planen för järnväg och Europavägar 2014-2025 finns för E6 i Skånes del åtgärder för trafikplatserna Rebbelberga vid Ängelholm och Flädie vid Lund/Lomma med.
– Arbetet med att bygga om trafikplats Rebbelberga är redan i gång och beräknas vara klart under hösten. Även trafikplats Flädie ska byggas om och trafikplats Vasatorp i Helsingborg ska förbättras, Flädie startar 2017 och Vasatorp i början av 20-talet. Den nationella planen gäller endast större åtgärder med en beräknad kostnad på över 50 miljoner kronor. Men vi tittar även på andra åtgärder för lägre summor, säger Jack Bårström som också menar att det är ”högst troligt” att Lommabanan kommer att bidra med positiva effekter för E6.
– Den kanske viktigaste åtgärden nu är när Lommabanan år 2021 öppnas för pågatåg. Då får boende i det området bättre möjligheter att pendla. Trafikplats Lomma tillhör de mest belastade så där ser vi en stor möjlighet till avlastning på E6. Ibland är det åtgärder i andra system, till exempel järnväg, som gör att vi kan bra hitta lösningar.

LÄS MER: Pendlare: "Det räcker att det regnar lite så händer något"

Vad tycker du? Kommentera nedan!

Olyckor på sträckan

Rapporterade olyckor med personskador som följd på E6 på sträckan mellan Malmö och Ängelholm.

2013: 108 varav 99 så kallade lindriga olyckor

2014: 118 varav 95 så kallade lindriga olyckor

2015: 126 varav 108 så kallade lindriga olyckor

2016: (till och med juni månad) 72 varav 65 så kallade lindriga olyckor

Källa: Transportstyrelsen

Publicerad 20 September 2016 06:00