ANNONS

Vägen vidare …

Utbildning är svaret på många frågor här i livet och kan till exempel behövas för att skaffa sig ett jobb. Eller ett nytt jobb. Från lokalerna på Rönnowsgatan i Helsingborg sköts dagligen de administrativa och även i viss mån praktiska momenten i den vuxenutbildning och yrkesvuxutbildning som koordineras mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga – även kända som Familjen Helsingborg.

Christina Råhäll är studie- och yrkesvägledare på Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs kommun och tillsammans med ett antal andra aktörer och med studievägledare och andra i Familjens kommuner ser hon till att skapa förutsättningar för att arbetsgivarna i regionen ska kunna få den personal som de så väl behöver.

- Det råder fortfarande viss obalans inom vissa sektorer i förhållandet mellan tillgång och efterfrågan och vi upplever att det råder brist på kvalificerad arbetskraft inom ett antal branscher. Detta är något som vi kontinuerligt försöker råda bot på genom de utbildningar som vi anordnar för människor som ser en möjlighet att få jobb – eller kanske till och med byta karriär, säger Christina Råhäll.

Öppet för alla – med rätt förkunskaper

Jobben finns – men ibland måste det till kompletterande insatser för att kunna kvalificera hela vägen och i många fall handlar det om språket. Språket som nyckeln till arbete och sysselsättning. Språketsom nyckeln till gemenskap och tillhörighet i vardagen.

- Språk är viktigt för alla - ur olika perspektiv, men när det gäller nytillkomna medborgare som kommit från andra länder blir det än viktigare. Det är helt enkelt en förutsättning att man tar tag i språket för att bli aktuell på arbetsmarknaden och därför bedrivs det också både SFI, yrkessvenska inför arbetsmarknadsutbildningar via Arbetsförmedlingen och yrkes-SFI utbildningar samtidigt som svenskutbildningen fortsätter inom ramen för varje utbildning när det gäller till exempel fackspråk och allmän svenska, säger Christina Råhäll.

Validering snabbar upp

Utbildning är alltid bra och ofta helt avgörande – men när det gäller utbildningar för specifika yrken och för att göra sig anställningsbar är det viktigt att man inte skjuter förbi målet så att utbildningstiden blir onödigt lång. Cecilia Eliasson arbetar på Arbetsförmedlingen som leverantörsuppföljare och är en av länkarna i den kedja som skapar kontakt mellan arbetsgivaren och de arbetssökande.

- Självfallet vill vi ju ta tillvara de kunskaper som redan finns. Vi använder oss av så kallad validering – som egentligen innebär att vi gör en bedömning på vilka erfarenheter, färdigheter och kunskaper en person redan besitter. Har man varit bilmekaniker, barnskötare eller sjukvårdspersonal i ett annat land så är det viktigt att stämma av vad man redan kan och vet så att vi lägger tid, kraft, pengar och energi på rätt saker. På så sätt blir vägen ut i arbetslivet kortare och mer effektiv ur alla aspekter vilket är just vad både de arbetssökande och de som anställer behöver, säger Cecilia Eliasson.

Minskar konstant men fler behövs

Även om det varierar från kommun till kommun så har arbetslösheten totalt i Familjen-kommunerna minskat med nästan fem procent det senaste året - en kurva som kan bli ännu brantare om man bara förmår att fånga upp de individer som finns och matcha dessa till rätt väg. Det är aldrig försent att börja studera eller att byta yrkesbana och yrkesutbildningarna för vuxna inom till exempel vård, transport, bygg eller service, är öppna för alla som bor i nordvästra Skåne. Det är bara att höra av sig till Vuxenutbildningen i sin kommun så kommer man vidare. Under en period startade utbildningar mer eller mindre i takt med terminerna, men mer och mer går man nu över till rullande starter i takt med att klasserna blir fyllda.

- Är man mellan 25 och 56 år och behöver komplettera sina grundskole- eller gymnasiekunskaper så finns det även en chans att kunna använda sig av det så kallade studiestartstödet för att komma igång, säger Cecilia Eliasson.

Stöd och coachning från flera håll

Genom att prata och samarbeta över gränserna och genom att genomföra så kallade rektorsmöten en gång i månaden blir man effektiv och skapar förutsättningar för okomplicerade och korta handläggningstider. Att få människor i utbildning - och efter det i arbete är högt prioriterat och i detta finns det också ett uttalat mål att höja den grundläggande utbildningsnivån generellt hos populationen. Alla studie- och yrkesvägledare i kommunerna har varit ute och informerat hos personal på Arbetsförmedlingen och likaså har Arbetsförmedlingen informerat åt andra hållet. Samverkan, kommunikation och överblick är ledorden för att nå målen på ett effektivt sätt.

Via Arbetsförmedlingen genomförs en rad arbetsmarknadsutbildningar och man söker också att motivera och vägleda till andra utbildningar utanför Arbetsförmedlingens eget verksamhetsområde. Men man gör också en hel del så kallade rekryteringsutbildningar där företag vänder sig till Arbetsförmedlingen med ett definierat behov. Det görs en kravprofil varefter man genomför ett antal så kallade speedintervjuer. Efter det görs en test- och kartläggning under två till fyra veckor där varje arbetssökande får kolla om det är just detta man vill göra.

- Sedan gör utbildningsleverantören en bedömning om huruvida den sökande har rätt förutsättningar för att genomföra utbildningen; det kanske behövs kompletteras – eller så kanske man inte är lämpad alls, utan det krävs andra insatser för att komma vidare, säger Cecilia Eliason.

Utbildningsmässa - Din framtid börjar den 16 november

För dig som är sugen på att läsa vidare men funderar på vad, var och hur är det en alldeles utmärkt idé att ta sig till Arbetsförmedlingens lokaler på Södergatan 39 i Helsingborg den 16 november. Mellan 10.00 och 13.00 är det utbildningsmässa och då har du möjlighet att träffa ett stort antal utbildningsanordnare och här får du chansen att diskutera och få inspiration och kanske till och med beslutsunderlag för din väg framåt. Här bjuds det på två stycken miniseminarier som dels informerar om var jobben finns idag och dels om vilka utbildningar som erbjuds, vilket ekonomiskt stöd som finns och vilken nytta man verkligen kan ha av sin studievägledare.

En röst i klassen

Anikó Dobiasz kom till Sverige från Ungern för cirka två år sedan. Hon har läst svenska och hon har så småningom påbörjat en utbildning som med stor sannolikt kommer att leda till jobb direkt efter avslutade studier.

- Jag har tidigare jobbat som kemist inom läkemedelsindustrin men när jag hade flyttat hit och såg informationen om utbildningen till busschaufför så tänkte jag att det vill jag göra – jag älskar att köra och jag gillar att möta människor så det verkade perfekt.

Hur långt har du kommit nu?

- Vi började i augusti i år och då hade jag redan gått och läst SFI i Åstorp för att skaffa mig viktiga språkkunskaper och därefter blev jag godkänd på min SAS-kurs (svenska som andraspråk) vilket är en förutsättning för att få gå utbildningen. Just nu är vi ute och kör mycket, i Helsingborg – i Klippan och ute på landet för att få erfarenhet och lära oss hantera olika typer av vägar och situationer.

När är du klar och färdigutbildad?

- Man lär ju hela livet men just med denna utbildningen är vi klara i december och därefter verkar det som att det finns väldigt goda möjligheter att få jobb, så det hoppas jag mycket på.

Är det svårt?

- Jag har ju haft vanligt körkort i 20 år så jag är en ganska erfaren förare – men att köra buss är ju något annat. Det är inte särskilt svårt tycker jag men det finns massor av nya saker att ta hänsyn till och att lära sig – för att inte tala om alla ord som är yrkes- och fordonsrelaterade som jag måste förstå och kunna använda.

Tror du att du är en bra busschaufför?

- Jag tycker att jag är lugn och dynamisk och jag känner att jag kör uppmärksamt och lugnt. Det är ett ansvarsfyllt jobb och jag kör hellre lite långsammare för att vara beredd på vad som händer runtomkring. Jag har bra överblick och kan sortera saker som händer samtidigt och dessutom gillar jag mötet med människor och att få skapa en bra upplevelse för mina passagerare.

Vad tycker du om utbildningen?

Jag tycker den är mycket bra och kan verkligen rekommendera den. Det är bra tempo och vi har fantastiskt duktiga och omtänksamma lärare. De är pedagogiska och de lär ut på ett sätt som verkligen gör att man förstår. Dessutom har kurslitteraturen varit väldigt bra, så jag är jättenöjd.

Under 2018 och 2019 skapas 22 000 nya jobb i Skåne och arbetslösheten fortsätter att sjunka för såväl inrikes som utrikes födda, enligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos. Framtidstron hos Skånes arbetsgivare är i ett historiskt perspektiv mycket stor. Flest nya jobb kommer inom barnomsorg, grundskola, byggverksamhet samt finansiell verksamhet och företagstjänster. När arbetskraften inte växer lika kraftigt får högkonjunkturen effekt på arbetslösheten som beräknas minska till 8,8 % av arbetskraften i slutet av 2019. Det är den lägsta noteringen sedan 2009. // Källa: Arbetsförmedlingen