Erika Duvner är trygghetssamordnare i Bjuvs kommun. Det trygghetsskapande arbete som inleddes inför förra sommaren gav resultat och fortsätter även i år.

Erika Duvner är trygghetssamordnare i Bjuvs kommun. Det trygghetsskapande arbete som inleddes inför förra sommaren gav resultat och fortsätter även i år. Arkivfoto: Joel Winqvist

Krafttag mot ökad skadegörelse gav resultat

"Bidra gärna till att skapa vuxennärvaro i våra samhällen, bland våra unga i sommar"

BJUV.

Inför förra sommaren tog kommunen krafttag mot den – under sommarlovet – ökade skadegörelsen och den upplevda otryggheten bland allmänheten. Ett arbete som gav resultat och fortsätter även den här sommaren.

Av
Mikael Öhrn

Den trygghetssatsning som gjordes inför förra sommaren, med bland annat anställningen av Erika Duvner som trygghetssamordnare, gav resultat i form av minskad skadegörelse på kommunens fastigheter under sommarlovet. En anledning till att trygghetssatsningen gett resultat är dels att den väktarinsats som gjordes hade stort fokus på framför allt det sociala, dels att den samordnats med kommunens förvaltningar.

– Vi har under arbetsnamnet "Trygga chefer" jobbat på en modell som ska skapa förutsättningar för att med uthållighet jobba mot gemensamma mål inom det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet, säger trygghetssamordnare Erika Duvner i ett pressmeddelande.

Ett arbete som nu kommer att fortsätta såväl den här sommaren, som under övriga tider på året.

– Vi är inte riktigt i mål ännu. Trygghetsarbetet har dock gett oss ökad kunskap om varandras verksamheter och de utmaningar som finns. Det ger oss också personliga möten som är värdefulla när vi behöver kontakt för praktisk hjälp eller ett klokt bollplank utanför den egna verksamheten, säger Erika Duvner.

Även om kommunen har ett pågående trygghetsskapande arbete igång, ska traditionell vuxennärvaro inte underskattas.

– Bidra gärna till att skapa vuxennärvaro i våra samhällen, bland våra unga i sommar. Ta en kvällspromenad eller en tur med cykeln efter kvällsmaten. På så sätt hjälps vi åt att jobba trygghetsskapande och brottsförebyggande. När upptäcktsrisken är stor avstår fler från att begå brott, säger Erika Duvner.

Publicerad 27 June 2019 10:00