"Vi socialdemokrater anser att vi har en bra Vård- och Omsorgsorganisation i Bjuvs kommun", skriver insändarskribenten. Foto: Adobestock

Det blir ingen ”moms-effekt”

INSÄNT.

Förslaget att bedriva vård och omsorg inom Bjuvs kommun i bolagsform kommer ifrån Kommunledningsförvaltningen i mars i år och bygger på laglig skatteplanering, som skulle innebära att kommunen skulle kunna tillgodoräkna sig några miljoner i minskade momskostnader.

För drygt en månad sedan tog jag kontakt med några sakkunniga på området i riksdagen, då visade det sig att redan i oktober 2018 beslutade Skatteverket att förändringar i momsreglerna avseende Vård- och Omsorgstjänster ska ske från och med 1 juli 2019. Förändringarna innebär att skillnaden mellan att bedriva Vård- och Omsorg i bolagsform eller förvaltningsform minskar rejält. Alltså ingen effekt ifrån dagens förvaltningsform i förhållande till bolagsform.

Utifrån den information jag fått ifrån sakkunniga, så kommer den utredning som nu pågår i kommunen och ska vara klar i augusti mest troligt visa att förändringarna i momsreglerna från och med i juli i år resulterar i att bolagsformen inte är att föredra.

Så om nu högerpartierna M och SD fortsätter driva frågan om att omvandla vård och omsorg till bolagsform i Bjuvs kommun så kommer det antagligen kosta mer, än vad det kostar idag.

Vi socialdemokrater anser att vi har en bra Vård- och Omsorgsorganisation i Bjuvs kommun och vi har inte för avsikt att omvandla till bolagsform.

Ulrika Thulin (s)

Ordförande för Vård- och Omsorgsnämnden i Bjuv

Publicerad 18 June 2019 15:15