Så här är utemiljön kring skolan tänkt att bli. Det vita området föreställer själva skolbyggnaderna.

Så här är utemiljön kring skolan tänkt att bli. Det vita området föreställer själva skolbyggnaderna. Illustration: Landscape

Nu har den nya skolan fått sitt namn

Av
Mikael Öhrn

KLIPPAN. Till våren 2021 ska den stå klar – den nya grundskolan vid Kristoffers väg. Först under sommaren är bygget tänkt att påbörjas, men redan nu har den nya skolan fått sitt namn – Kungsfiskareskolan.

– Idag blåser vi fanfar vår grundskolas nya namn – Kungsfiskareskolan. Det är så roligt för våra elever, som med glatt humör har promenerat till namnceremoni idag. De ser fram emot något nytt och större, och är laddade för en utemiljö med multiarena, lekredskap och gröna rum, säger Rose-Marie Lindahl, rektor på Bofinkenskolan, på kommunens hemsida.

Eleverna på just Bofinkenskolan, som kommer att gå på Kungsfiskareskolan när den är klar, har tidigt varit delaktiga i processen för utveckling av den nya skolan. Elever, pedagoger, tjänstepersoner och politiker har fått bidra med namnförslag på skolan, det slutgiltiga beslutet att döpa den till Kungsfiskareskolan togs av barn- och utbildningsnämnden.

En fullstor idrottshall kommer också att byggas här, integrerat med skolbyggnaden.

Publicerad 11 June 2019 10:34