Anders Isgren, chef för lokalpolisområde Klippan, i vilket Bjuvs kommun ingår, och kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson (S) har signerat ett gemensamt medborgarlöfte. Narkotikaproblematiken, trafiksituationen i Ekeby och en översyn av vanvårdade fastigheter i kommunen hör till de tre fokusområden som man har hittat.

Anders Isgren, chef för lokalpolisområde Klippan, i vilket Bjuvs kommun ingår, och kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson (S) har signerat ett gemensamt medborgarlöfte. Narkotikaproblematiken, trafiksituationen i Ekeby och en översyn av vanvårdade fastigheter i kommunen hör till de tre fokusområden som man har hittat. Arkivfoto: Martin Wingren

Tre fokusområden i årets medborgarlöfte

"Vi vill bryta deras brottskurva i ett tidigt stadie"

BJUV.

Narkotikaproblematiken, trafiksituationen i Ekeby och en översyn av vanvårdade fastigheter i kommunen, det är de tre fokusområden som kommunen och polisen enats om att samverka kring i årets medborgarlöfte.

Av
Mikael Öhrn

Den lokala lägesbild som kommunen och polisen gemensamt tagit fram, med stöd från bland annat trygghetsmätningen, har synliggjort framför allt tre fokusområden – narkotikaproblematiken, trafiksituationen i Ekeby och vanvårdade fastigheter.

– Vi är överrens om att vi ska samverka kring just dessa frågor det här året och kanske även nästa år. Man ska fokusera på mycket, men det är just de här tre områdena vi har hittat. Det är rätt bra om vi då är överrens med polisen om vilka insatser som behöver göras. Vi kan göra mycket, precis som polisen. Men vi kan inte göra allt utan polisen hjälp och de kan inte göra allt utan samhällets hjälp, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson (S).

– Samverkan är jätteviktigt, just att vi delar med oss av varandras lägesbilder och att vi kompletterar varandra. Polisen gör det vi är bäst på och kommunen gör det som de är bäst på. Då tror jag att vi blir starkare, om vi gör det tillsammans, säger Anders Isgren, chef för lokalpolisområde Klippan, i vilket Bjuvs kommun ingår.

När det gäller narkotika är det inte så att Bjuvs kommun sticker ut, enligt polisen.

– Generellt kan man säga att narkotika finns överallt, just nu är det inte mer i Bjuv än någon annanstans. Det är egentligen ett pågående arbete som inte stannar upp. Vi har med det i alla sammanhang, narkotika är ju en grogrund till annan brottslighet också, säger Anders Isgren.

Mycket av fokus här ligger på ungdomarna.

– Vi vill bryta deras brottskurva i ett tidigt stadie, därför är det viktigt att vi fokuserar på ungdomarna i första hand, säger Anders Isgren och nämner bland annat de besök som polisen gör på både skolor och fritidsgårdar.

Från kommunens sida handlar det om förebyggande insatser.

– Det är många delar. Dels information till både barn och vårdnadshavare i skolan. Sen har vi den yttre miljön och där har vi till exempel nattvandrarna och samarbetet med dem. Sen om polisen till exempel tar någon som är under 16 år, hamnar de på vår socialtjänst. Då får vi ta tag i dem där, så det finns mycket. Det viktiga är att vi får in kontakten med polisen, säger Anders Månsson och nämner att kommunikationen mellan kommunen och polisen är kontinuerlig på flera olika plan, både på politker- och tjänstemannanivå.

Mycket av problematiken kring trafiken i Ekeby kan kopplas till A-traktorer.

– Vår bild är att den stora delen är att det är A-traktorer som medborgarna har ett problem med, framför allt kring Ekeby skola, säger Anders Isgren och nämner att även detta är ett pågående arbete.

Vanvårdade fastigheter finns det i hela kommunen, här handlar det först och främst om att ta reda på vilka insatser som behövs.

– Var finns de? Vem bor där? Hur gör vi för att få upp standarden på dem? Det blir en otrygghetsfaktor också. Kan du skapa ett bättre fastighetsbestånd blir det också en trygghetsfrämjande faktor, säger Anders Månsson.

Publicerad 01 May 2019 06:00