Den förra kommunstyrelsen i Perstorp beviljas ansvarsfrihet men får en anmärkning för att ha bidragit till förtroendeskadan bland medborgarna.

Den förra kommunstyrelsen i Perstorp beviljas ansvarsfrihet men får en anmärkning för att ha bidragit till förtroendeskadan bland medborgarna. Arkivfoto: Mikael Öhrn

Kommunstyrelsen frias – får ändå en anmärkning för förtroendeskada

Kommunfullmäktige mildrar revisionens kritik

PERSTORP.

Den hetaste frågan på kommunfullmäktiges möte onsdag den 24 april var om den förra kommunstyrelsen skulle få ansvarsfrihet eller inte. Trots kritiken från revisionen blev det så – istället fick styrelsen en anmärkning.

Av
Mattias Grenholm

Bakom revisionens kritik, och rekommendation om att den tidigare kommunstyrelsen inte skulle få ansvarsfrihet, ligger den segdragna historien om paviljongerna som byggdes på torget till ett rejält högre pris än planerat.

Revisionens ordförande Bo Nilsson (PF) beskrev delar av kritiken så här på kommunfullmäktiges möte:

– Det kanske är förtroendeskadan vi tycker är den viktigaste. Ett skadad förtroende tar lång tid att bygga upp igen.

Revisionen menar att den dåvarande kommunstyrelsen i övrigt inte har följt vare sig delegationsordning eller kommunal policy. Den menar även att det finns uppenbara brister i projektstyrning och budgetering.

Dåvarande ordförande i kommunstyrelsen Ronny Nilsson (S) opponerade sig mot revisionens kritik och försvarade styrelsens agerande:

– Vi är inte nere och grottar oss i beslut som ryms inom den befintliga totala budgeten. Vi är heller inte inne och tittar på enskilda fakturor. Projektet har heller inte föregåtts av något politisk beslut eller initiativ. Min uppfattning är att kommunstyrelsen vidtagit väsentliga åtgärder kring händelsen. Inga formella fel har heller begåtts men det är ytterst allvarligt att det kan ske. Men hade vi vetat något om det hade vi stoppat det, sa han på mötet.

Fullmäktiges presidium la innan mötet ett motförslag till nekandet av ansvarsfrihet. Det innebar att ansvarsfrihet skulle beviljas eftersom man anser att den dåvarande styrelsen, efter att de fått kännedom om paviljongprojektet "agerat på ett sätt som präglas av en stark vilja att skapa just det som revisionen åsyftar".

Kommunfullmäktige gick på denna linje – styrelsen beviljades ansvarsfrihet – men får leva med att få en anmärkning mot bakgrund av den förtroendeskada för kommunen bland Perstorps medborgare som historien orsakat.

Publicerad 26 April 2019 09:47