På Storgatan i Ekeby tvingas bilister över på motsatt körbana.

På Storgatan i Ekeby tvingas bilister över på motsatt körbana. Foto: Mikael Öhrn

Hål i gator upprör

Kommunen hoppas kunna åtgärda problematik på Storgatan i Ekeby inom snar framtid

BJUV/EKEBY.

Södra Storgatan i Bjuv och Storgatan norrut i Ekeby har sett bättre tider. Båda sträckor är fulla med flertalet hål, sprickor och provisoriska lagningar i asfalten. I korsningen med Godtemplaregatan, tvingas bilister på väg norrut på Storgatan i Ekeby till och med över på motsatt körbana för att passera ett större hål igenfyllt med grus.

Av
Mikael Öhrn

Ett stort hål på Storgatan i Ekeby, i korsningen med Godtemplaregatan, har fyllts på med grus hela vintern. Runt det står numera fyra gölrödrandiga så kallade sergeanter som tvingar bilister på väg norrut över på motsatt körbana, något som har upprört flera Ekebybor. Kommunen är väl medveten om problematiken.

– Nu har jag inte uppgifterna framför mig, men jag tror det är en grävning som NSVA har gjort och som vi ska återställa. Det sker nu inom de närmaste veckorna eller månaderna, säger Robin Östlin, tillförordnad teknisk chef på Bjuvs kommun.

Att just hålet på Storgatan i Ekeby, eller de mindre småhålen på angränsande Godtemplaregatan, inte har fått ny asfaltsbeläggning tidigare har två förklaringar. Dels beror det på att Asfaltsverken helt enkelt lägger ner över vintermånaderna, dels beror det på att den grus som läggs i hålet behöver ligga till sig i minst tre månader innan det går att lägga asfalt på.

– Annars finns det en risk att det blir sättningar när man lägger på asfalten. Tyvärr, men det är så i alla kommuner. Har man otur och det är på hösten som det grävs, kan det ta upp till sex, åtta månader innan det återställs. Det är för att asfaltsverken lägger ner över tre, fyra månader, säger Robin Östlin.

– Är det ett större hål måste det asfalteras på riktigt. Det problemet är inte ovanligt, att det rings in ett fel och sen kan vi inte åtgärda det mer än att lägga på grus, fortsätter han.

När det gäller just Storgatan i Ekeby finns den med i kommunens asfaltsplan.

– Vi har inte sagt något datum, men den finns med, säger Robin Östlin.

När det gäller Södra Storgatan i Bjuv, som kommunen bedömer vara i ännu sämre skick, finns det en budget detta år på 500 000 kronor.

– Det är för utredning och projektering. Då ser vi även över bredd, gång- och cykelvägar och helheten med till exempel hastighetsdämpande åtgärder, säger Robin Östlin och fortsätter:

– När vi väl börjar gräva upp behöver vi samverka med andra ledningsägare, till exempel fjärrvärme, kraft, fiber och gas. Jag skulle gissa att 2021 bygger vi om Södra Storgatan i Bjuv.

Ett alternativ är att lappa igen vägen där det har blivit hål, genom så kallade fräslådor. Något som dock kan bli väldigt kostsamt.

– Det är lite beroende från fall till fall. Om man tittar på Södra Storgatan i Bjuv, så förra året tittade vi på om vi skulle göra fräslådor. Det innebär att man fräser hål på tio till tjugo meter och lägger i asfalt. Det blir som ett lapptäcke av lagningar, men det är ingen billig procedur. Vi skulle behöva sex till sju fräslådor på Södra Storgatan. Det är höga kostnader, det ska vägas mot att vi ändå ska lägga om allt om något år. Då är frågan om det är värt det och om det inte är bättre att vi lägger de pengarna på något annat, säger Robin Östlin.

Numera står det även en sergeant på Godtemplaregatan, vilket försvårar för bilister att ta sig ut på Storgatan.

Numera står det även en sergeant på Godtemplaregatan, vilket försvårar för bilister att ta sig ut på Storgatan. Foto: Mikael Öhrn

Publicerad 13 April 2019 06:00