Varje år väljer 15-20 unga människor i Skåne att ta sitt liv. En utveckling som Region Skåne, tillsammans med de skånska skolorna, nu vill försöka vända.

Varje år väljer 15-20 unga människor i Skåne att ta sitt liv. En utveckling som Region Skåne, tillsammans med de skånska skolorna, nu vill försöka vända. Genrebild: Adobe Stock

Bjuvs kommun med i projekt för att förebygga självmord

BJUV.

Varje år väljer 15-20 unga människor i Skåne att ta sitt liv. En utveckling som Region Skåne, tillsammans med de skånska skolorna, nu vill försöka vända. Bjuvs kommun är en av pilotkommunerna.

Av
Mikael Öhrn

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga människor. Nu ges skånska skolor möjligheten att lära sig hur man talar om och förebygger självmord och psykisk ohälsa. Det är Region Skåne som arrangerar en instruktörsutbildning för skolpersonal i programmet Youth Aware of Mental Health (YAM). Det skolbaserade programmet går till stor del ut på att lära ungdomar att våga tala om självmord.

– Vi vet att det finns mycket stigma kopplat till självmord och det är viktigt att våga prata om det som kan vara svårt i livet. Genom YAM kan vi rusta ungdomarna för livets svårigheter och ge möjlighet att prata om suicid under trygga former, säger Roy Brander, samordnare för Region Skånes handlingsplan för suicidprevention och tillsammans med Malin Scharffenberg samordnare för regionens satsning på YAM, i ett pressmeddelande.

Några kommuner har redan introducerats i YAM, däribland Bjuvs kommun. Övriga kommuner som ingår i pilotprojektet är Landskrona, Höganäs, Hässleholm, Lomma och Sjöbo. Till hösten startar en ny utbildningsomgång, med plats för 20 nya instruktörer.

Visste du att...

...Youth Aware of Mental Health är utvecklat i samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet och Columbia University, New York, USA.

...först ut var ett forskningsprojekt i tio europeiska länder där mer än 11 000 ungdomar med medianålder 15 år deltog. Ett år efter att projektet avslutats observerades en minskning av nya suicidförsök och allvarliga suicidtankar med 50 procent, samt minskning av nya fall av svår till medelsvår depression med cirka 30 procent, hos ungdomar som deltagit i YAM.

Källa: Region Skåne

Publicerad 12 April 2019 06:00