Åstorps kommun placerar sig högt när företagare betygsätter den kommunala servicen.

Åstorps kommun placerar sig högt när företagare betygsätter den kommunala servicen. Arkivfoto: Mikael Öhrn

Företagare nöjda med Åstorps kommun

Kommunernas service får allt bättre omdöme i hela landet

SÖDERÅSEN. Kommunernas service till företagare blir allt bättre, det visar en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort. Åstorps kommun placerar sig på topp fem i Skåne.

Av
Mikael Öhrn

SKL har sedan 2010 gjort sex så kallade öppna jämförelser av hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövningen. Enligt den blir landets företagare alltmer nöjda med kommunernas service.

– Kommunerna utvecklar systematiskt sin företagsservice. Det är en central del i arbetet för ökad tillväxt och ett bättre lokalt företagsklimat. Det är glädjande att arbetet ger konkreta resultat, säger Katrien Vanhaverbeke, chef för sektionen för lokal och regional utveckling på SKL, i ett pressmeddelande.

Det är särskilt på områdena livsmedelskontroll och brandskydd som nöjdheten är på topp. NKI-värdet (NKI: Nöjd kund-index, där 100 är max) för livsmedelskontroll är till exempel 72, att jämföra med ett NKI-värde på 58 för statliga myndigheter. Brandskydd har ett NKI-värde på 80.

– Det har gjorts en satsning på rådgivning inom livsmedelskontrollen, vilket företagare märker och uppskattar. SKL har också startat ett nätverk för kommunernas livsmedelsinspektörer, vilket lett till nya samarbeten och utbyten av erfarenheter, säger Katrien Vanhaverbeke, gällande att NKI-värdet för just livsmedelskontroll har ökat mest från 2017 till 2018, från ett värde på 74 till 77.

Bygglov har lägst NKI-värde, 63, vilket är lika med strax över godkänt.

– Kommunernas arbete med bygglov omfattas av en komplicerad lagstiftning som förändrats åtskilliga gånger sedan vår första mätning. Vi kan också se att bygglov är det område där företagare tenderar att bli mest missnöjda om ärenden avslås, säger Katrien Vanhaverbeke.

Störst ökning sedan SKL började göra mätningarna 2010 är det när det kommer till kommunernas bemötande. Här har NKI-värdet ökat från 71 till 78 från 2010 till 2018.

– Bemötandet är ett område som vi vet att kommunerna satsat mycket på, bland annat genom SKL:s utbildning Förenkla – helt enkelt, där 150 kommuner och cirka 15 000 tjänstemän och förtroendevalda deltagit för att utveckla service, bemötande och effektivitet i sina kontakter med företagare och medborgare, säger Katrien Vanhaverbeke.

Höganäs kommun har högst NKI-värde i Skåne på 85. Åstorps kommun ligger femma med ett NKI-värde på 78.

I Klippans kommun är NKI-värdet 73 och i Örkelljunga kommun 71. För Bjuv och Perstorps kommuner saknas värde.

Publicerad 10 April 2019 11:43