Kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S) och den kommunala organisationen har växt ur nuvarande kommunhus.

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S) och den kommunala organisationen har växt ur nuvarande kommunhus. Foto: Mikael Öhrn/Martin Wingren

Åstorps kommun vill flytta

Har växt ur befintligt kommunhus

ÅSTORP.

Kommunen har växt ur kommunhuset. Det i kombination med stora upprustningsbehov av lokalerna gör att man nu istället väljer att bygga helt nytt. Det kan emellertid dröja innan ett nytt kommunhus är på plats.

Av
Mikael Öhrn

Samhällsbyggnadsförvaltningen sitter i SE-Bankens gamla lokaler och bildningsförvaltningen, vilken inkluderar kultur/fritid, sitter i gamla Öresundsbankens lokaler. Kommunhuset på Storgatan är för litet för dagens och framtidens kommunala organisation.

– Det är egentligen byggt för 88 anställda och vi är ungefär 130 idag. Vi är trångbodda. Däri består mycket av arbetsmiljöproblemen, säger Ronny Sandberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Från början var det kommunala uppdraget att bygga om och bygga till befintligt hus, men nu har det kommunala fastighetsbolaget Björnekulla fastighets AB:s utredning kommit fram till att det är bättre att bygga helt nytt.

– Om vi ska använda samma hus är det svårt att disponera om ytorna, säger Ronny Sandberg.

Behovet är delvis akut, men samtidigt kommer ett nytt kommunhus av olika anledningar inte att komma på plats inom de närmaste åren.

– Vi ska hitta en lämplig plats att bygga på, det tar lite tid. Sen ska platsen eventuellt planläggas och det ska projekteras, det tar sin lilla tid. Det kommer nog att ta några år innan detta är på plats, säger Ronny Sandberg.

Eftersom två av kommunens förvaltningar har flyttat ut ur kommunhuset, har det också skapats mer utrymme.

– Så vi har hanterat den mest akuta krisen på det sättet, men det är inte optimalt att sprida ut organisationen så. Jag tror att man får en effektivare organisation om man sitter tillsammans, säger Ronny Sandberg.

Var det nya kommunhuset kan komma att byggas är långtifrån klart, det tittas på ett flertal olika tomter. En plats som diskuteras är parkeringen vid Rosa kiosken, mittöver brandstationen på Torggatan, en annan är Järnvägsparken och ett tredje är på andra sidan spåren vid Björnekulla ås på före detta Björnekulla fruktindustrier.

– Vi ska inventera detta, sen återkomma med förslag, säger Ronny Sandberg.

Det står dock klart att en central placering är att föredra.

– Rent politiskt har vi sagt att vi vill ha ett rätt centralt beläget kommunhus, det är därför vi ville bygga om och renovera från början. Nu när det angeläget att vi ändå bygger nytt, är det viktigt att det är relativt centralt, säger Ronny Sandberg.

Publicerad 13 March 2019 11:54