Belysningen av vattentornet i julas ingår inte i projektet Lighting Metropolis, men det är ett exempel på ett sånt ljus man eftersträvar i projektet. Just belysningen av vattentornet kom på kommunens eget initiativ, berättar projektledaren Lennart Andersson.

Belysningen av vattentornet i julas ingår inte i projektet Lighting Metropolis, men det är ett exempel på ett sånt ljus man eftersträvar i projektet. Just belysningen av vattentornet kom på kommunens eget initiativ, berättar projektledaren Lennart Andersson. Foto: Press/Bjuvs kommun

Ljusa idéer i Bjuvs kommun

Annorlunda ljussken ska öka tryggheten på gång- och cykelbana

BJUV.

Ett sundsöverskridande samarbete ska mynna ut i ett nyskapande ljustänk längs med gång- och cykelbanan som sträcker sig från stationen och bort till skejtparken. Utöver ett annorlunda ljussken är det samtidigt tänkt att passagen därmed ska kännas tryggare.

Av
Mikael Öhrn

Lighting Metropolis heter det svensk-danska interregionala projektet. Syftet är att med hjälp av innovativ ljusteknik skapa hållbara och trygga miljöer, såväl inomhus som utomhus.

– Vi vill utveckla gång- och cykelbanan från stationen, ner till skejtparken. Vi vill göra den lite tryggare och samtidigt få in lite fräckare och snyggare ljus, säger Lennart Andersson, projektledare och belysningsansvarig på teknisk drift på kommunen.

Ett exempel på en liknande investering inom projektet är en gång- och cykelväg i Nöbbelövsparken i Lund.

– Istället för att sätta nya lampor, lyste man upp träden så att det blev till artificiellt månljus, säger Lennart Andersson.

Gång- och cykelbanan i Lund leder till en fotbollsplan där man med hjälp av en knapptryckning kan välja färg på lamporna. I anslutning till fotbollsplanen finns det även en bänk med en inbyggd högtalaranläggning som man kan koppla upp sin smartmobil till för att även tonsätta färgspektaklet. Att det blir interaktivt i Bjuv också är inte bestämt än.

– Det är en möjlighet, helt klart. Men jag vågar inte säga för mycket, det är inget som är spikat än, säger Lennart Andersson och delar samtidigt med sig av en idé som rör uppvärmda bänkar.

– En tanke är att man kan göra uppvärmda sittytor där man kan lyssna på musik som strömmar ut från högtalare, till någon fräck belysning, fortsätter han.

Lighting Metropolis är ett treårigt projekt och befinner sig ännu i ett inledningsskede.

Visste du att...

...kommuner på både den danska och den svenska sidan om sundet deltar i projektet, var och en kommun med sitt särskilda fokusområde. Projektet ingår på den svenska sidan i Innovation Skåne, som ligger under Region Skåne. Det är även regionen som står för en del av finansieringen.

...inom projektet finns det även ett förslag som rör så kallade Torontokryss – helt enkelt ett övergångsställe där lamporna tänds upp när gående närmar sig.

...utanför projektet pågår dessutom just nu även en del övrig planering i kommunen kring belysningen, inte minst vid det nya stationsområdet i Billesholm. Även tunnelbelysningen generellt i kommunen ska ses över.

Publicerad 17 February 2019 00:00