Genrebild: Mostphotos

Inkomstklyftorna kring Söderåsen under det nationella snittet

Av
Mikael Öhrn

SÖDERÅSEN. Den så kallade Gini-koefficienten, som är ett mått på ekonomisk jämlikhet, fortsätter öka i nästan samtliga av landets kommuner. Under 2017 steg den till 0,32 nationellt, vilket alltså betyder att inkomstklyftorna i landet ökar. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB), som nyhetsbyrån Siren sammanställt.

Störst är inkomstklyftorna i Danderyds kommun, som har en gini-koefficient på 0,56 för 2017. Minst är de i Malå kommun, där värdet ligger på 0,23. Samtliga fem Söderåsenkommuner ligger under rikssnittet på 0,32. Störst bland de fem kommunerna är inkomstklyftorna i Perstorps kommun, där Gini-koefficienten ligger på 0,30, och minst är den i Bjuvs kommun och Klippans kommun, där densamma ligger på 0,27.

– Inkomstspridningen utvecklas långsammare också. Utvecklingen de senaste åren har inte alls varit lika stor om man exkluderar kapitalvinsterna, som om de ingår i statistiken. Det är ju ett tecken på att kapitalvinsterna delvis driver på den här utvecklingen av inkomstskillnader, säger Johan Lindberg, utredare på SCB, till Nyhetsbyrån Siren.

Ginikoefficienten kan räknas ut på olika sätt. I statistiken från SCB används ginikoefficienten för disponibel inkomst per konsumtionsenhet, inklusive kapitalvinst. Om alla i ett samhälle har samma inkomst och det skulle råda total jämlikhet är värdet 0, medan ett värde på 1,0 skulle innebära maximal ekonomisk ojämlikhet.

Gini-koefficienten i din kommun

Bjuv - 0,265

Åstorp - 0,267

Örkelljunga - 0,272

Klippan - 0,273

Perstorp - 0,300

Publicerad 15 February 2019 00:00