En studerande i nordvästra Skåne får rätt mot CSN.

En studerande i nordvästra Skåne får rätt mot CSN. Genrebild: Mostphotos

Studerande överklagade – får rätt mot CSN

Av
Mikael Öhrn

NORDVÄSTRASKÅNE. En studerande från nordvästra Skåne får rätt mot Centrala studiestödsnämnden (CSN) i Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) gällande ett inackorderingstilägg för studier och internatsboende på annan ort än hemorten.

CSN avslog först vederbörandes ansökan om inackorderingstillägg, dels på grunden att de ansåg att en liknande utbildning fanns på behörigt pendlingsavstånd på en ort närmare hemorten, dels på grund av att myndigheten inte godtog de särskilda skäl – psykisk ohälsa – som vederbörande uppgivit som anledning till en motvilja att bland annat pendla. För det senare efterfrågade CSN ett läkarintyg, vilket senare inkom.

ÖKS anser emellertid att CSN inte tar hänsyn till att den valda skolan erbjuder en särskild variant av programmet, samt individuella val som inte finns på den skola som finns på behörigt pendlingsavstånd. Dessutom finner den att särskilda skäl till skolvalet och inackorderingen finns, baserat på de uppgifter som framkommit i det vid senare tidpunkt inkomna läkarintyget.

Därmed bedömer ÖKS att vederbörande visst det har rätt till inackorderingstillägg och att CSN därför ska ompröva sitt beslut utifrån dessa förutsättningar.

Publicerad 13 February 2019 11:58