Genrebild: Mostphotos

Förvaltningsrätten ger kommun bakläxa

Tvingas räkna om en biståndsansökan

BJUV.

Gör om, gör rätt – det är förvaltningsrättens dom gällande ett mål som rör ekonomisk bistånd i Bjuvs kommun.

Av
Mikael Öhrn

Enligt den aktuella domen har en person som är boende i kommunen nekats ekonomiskt bistånd till uppehälle och hyra för en månads tid. Detta eftersom personen i fråga inte ska ha begärt omprövning hos Försäkringskassan efter att ha fått avslag på sin ansökan om bostadsbidrag, samt att personen i fråga inte heller kommit in med varesig en ny ansökan eller har ansökt om underhållsstöd. Vidare ifrågasätter kommunen äktheten i inlämnade sjukintyg.

Men nu får kommunen bakläxa av förvaltningsrätten som upphäver det överklagade beslutet och återförvisar målet till kommunstyrelsen i Bjuvs kommun för fortsatt handläggning och nytt beslut. Detta på grunden att man anser att någon normberäkning inte har gjorts för personen i fråga för den aktuella perioden, utan att ansökan istället har avslagits helt.

Förvaltningsrätten anser att även om personen i fråga hade beviljats de aktuella bidragen, i form av bostadsbidrag och underhållsbidrag, skulle personen kanske ändå ha haft ett normunderskott och således varit berättigad till bistånd.

Publicerad 06 February 2019 00:00