Örkelljunga Natur hoppas att fler kommuner ska få upp ögonen för biparadiset i Örkelljunga.

Örkelljunga Natur hoppas att fler kommuner ska få upp ögonen för biparadiset i Örkelljunga. Foto: Pär Svensson

En bisyssla som sticker ut

Biparadiset i Örkelljunga populär hemvist för ett flertal arter

ÖRKELLJUNGA.

Igenväxning inskränker vildbins livsmiljöer. Biparadiset i det gamla sandtaget i Ekholm i Örkelljunga är däremot mumma för de pollinerande insekterna. Nu hoppas Örkelljungabygdens Natur att fler kommuner ska få upp ögonen för deras bisyssla.

Av
Mikael Öhrn

Livsmiljöerna för många pollinerande insekter, då inte minst bina, är hotade. Landskapen växer igen, dels på grund av övergödning på åkrarna, dels på grund av att naturen på sätt och vis blir vilseledd. Gräs och sly tar helt enkelt över och ersätter blommor och växter.

– Vi har inte det här småskaliga odlingslandskapet längre, utan mer av stora, monotona landskap. Bönderna odlar på stora områden, där de slänger ut konstgödsel – vilket är helt okej eftersom det är så vi får vår mat – som gör att gräset tar över. Blommande växter försvinner i konkurrensen, säger Pär Svensson på Örkelljungabygdens Natur, tillika initiativtagaren till Biparadiset i Örkelljunga.

Men inte i det gamla sandtaget i Ekholm.

– Det är sandmark och det är mager mark, där många blommor och växter trivs, säger Pär Svensson och nämner att ett 130-tal av cirka 300 olika arter av bin som finns i Sverige har sina bon i marken.

– Det kan de inte om det är igenväxt. De behöver sandig mark, fortsätter han.

Men något paradis för bin var det inte från början. Även här hade det nämligen börjat växa igen. I samarbete med kommunen, i vilken Pär Svensson är anställd inom daglig verksamhet, inleddes arbetet med att röja upp. Genom kommunens naturvårdsgrupps finansiering inventerades dessutom området och de så kallade bihotellen kom så småningom upp.

– Nu har vi ett område vi försöker utveckla och framför allt lära oss av. Vi får se om det blir någon utveckling på bina. Sen hoppas jag att andra kommuner tar kontakt med oss för att göra något liknande i sina kommuner, säger Pär Svensson och lyfter även vinningen med att de som är sysselsatta inom kommunens daglig verksamhet får en meningsfull sysselsättning när de är med och håller området i trim.

Med bina har det även kommit andra arter tillbaka.

– Bina kan man se som en nyckelgrupp. Trivs bina innebär det att många andra arter trivs. Vi har även många fjärilar, skalbaggar och flugor, det är det man kallar biologisk mångfald, säger Pär Svensson.

I ett försök att även locka hit backsvalan, som gräver ut sina bon i sandbrinkar, plockades en av de gamla branterna i sandtaget fram. Men än så länge har den inte flyttat in.

– Vi kanske försöker göra någon brant till i framtiden. Detta gynnar även vissa arter av bina då det inte växer igen här, när det rasar efterhand, säger Pär Svensson.

Biparadiset i Örkelljunga är öppet för allmäheten och består bland annat av en 800 meter lång informationsslinga. Projektet är ett samarbete mellan Örkelljungabygdens Natur, kommunen och dess daglig verksamhet.

Aktuella bisysslor med Örkelljungabygdens Natur

Den 10 februari är Biparadiset med på Apiscandia, en stor biodlarkongress i Göteborg, där de kommer att lyfta Örkelljungamodellen och biparadiset.

Den 21 februari klockan 19 visar Pär Svensson bilder, berättar om projektet och bjuder in till diskussion om biparadiset på Örkelljunga utbildningscentrum.

Publicerad 03 February 2019 00:00