Alla kan göra något för att lindra klimathotet tycker Perstorps Bostäder.

Alla kan göra något för att lindra klimathotet tycker Perstorps Bostäder. Foto: Mostphotos

Perstorps Bostäder ansluter sig till klimatinitiativ

"Självklart att vi ska vara med"

PERSTORP. Det är många klimatinitiativ på gång för att lindra klimathotet. Nu ansluter sig Perstorps Bostäder till Allmännyttans klimatinitiativ. Ambitionen är att göra skillnad samt att inspirera kommunens invånare.

Av
Hanna Dockson

Upproret heter Allmännyttans klimatinitiativ och är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet med initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. För Perstorps Bostäder AB fanns det inga tveksamheter när de fick höra om initiativet.

– Egentligen är det här tänket inget nytt för oss. Vi har redan börjat tänka i dessa banor för vi använder ju mycket energi till uppvärmning av hus. Förut så hade vi en stor utgift till drivmedel, men i dag är de ersatta av elbil. För oss känns det här som en mycket viktig fråga för framtiden. Det är ju en ren självklarhet, säger Patrik Ströbeck ordförande Perstorps Bostäder.

Även om företaget nu drar sitt strå till stacken så poängterar de också att det är viktigt att alla bidrar på sitt vis:

– Det är viktigt att alla tänker likadant och jobbar mot samma mål. Vår förhoppning är att vårt engagemang ska ge ringar på vattnet och även ska inspirera våra kommuninvånare, säger Patrik Ströbeck ordförande Perstorps Bostäder.

Det är Allmännyttans branschorganisation SABO som i dagarna har lanserat upproret och tanken är att det ska uppmuntra bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen. Hittills har 124 bolag med 420 000 lägenheter över hela landet har anslutit sig.

– Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget. Särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

Publicerad 11 January 2019 12:08