Klippans nya skola kommer att bli något alldeles speciellt. Kommunen ser fram emot att se den bli verklighet.

Klippans nya skola kommer att bli något alldeles speciellt. Kommunen ser fram emot att se den bli verklighet. Foto: Pressbild

Klippans nya grundskola klar 2021

Kommunen ser fram emot byggstarten

KLIPPAN. Det blir Henrik Anderssons Byggnads AB som blir byggentreprenör för Klippans nya grundskola. Uppdraget är en totalentreprenad och byggprocessen väntas starta under våren 2019. I maj 2021 kommer sedan en ny grundskola att stå klar vid Kristoffers väg i Klippan.

Av
Hanna Dockson

Efter att Bofinkenskolan lokaler bedömdes vara undermåliga har det funnits planer på en ny skola. Eleverna som gick i den aktuella verksamheten flyttades under 2015 över till moduler, en lösning som sågs om tillfällig. Sedan dess har befolkningstillväxten ökat så kommunen ser det som nödvändigt att bygga nytt för framtiden.

Det föll sig därför naturligt att låta en ny skola ta form. Dels för att möta behovet för nya elever och dels för att sätta riktningen för skolorna i kommunen med en kontinuerligt förbättrad och attraktiv skola. Den nya skolan ska arbeta enligt tanken ”hela barnet, hela dagen".

Kommunen är högst förväntansfull för att dra igång nybygget:

– Vi ser fram emot att starta byggprocessen för vår nya grundskola i Klippan. I samverkan med Henrik Anderssons Byggnads AB tar vi steget vidare i ett av de större projekten för Klippans kommun. Det är väldigt spännande att vara en del av processen, säger Ardiana Demjaha, chef tekniska förvaltningen, Klippans kommun.

Själva upphandlingen av just byggentreprenör har pågått under hösten. I december fick entreprenören informationen och tackade glatt ja till att åta sig det stora och viktiga uppdraget. Nyproduktion av skolan förväntas uppgå till en kostnad av 197 MSEK. Därtill tillkommer kostnader för inventarier och viss inredning för ca 13 MSEK.

I planeringen för skolans utemiljö finns mycket grönska med i skisserna, där den nuvarande vegetationen kompletteras med nya gröna element. Utemiljön är tänkt att bli en kreativ plats, som ger möjlighet till lek, spel och eget upptäckande. Den ska också användas som en del av den pedagogiska läromiljön.

Publicerad 10 January 2019 12:30