Situationsplan för hela området Prästbacken i Eket. De tre parhusen närmast Kungsleden är de som Örkelljungabostäder vill bygga. Enligt vd:n är visionen preliminär och kan komma att ändras under den kommande processen.

Situationsplan för hela området Prästbacken i Eket. De tre parhusen närmast Kungsleden är de som Örkelljungabostäder vill bygga. Enligt vd:n är visionen preliminär och kan komma att ändras under den kommande processen. Pressbild: White Arkitekter/Örkelljungabostäder AB

Byggplaner på Eket inväntar beslut

Örkelljungabostäder har tänkt om

ÖRKELLJUNGA. En överhettad marknad och en rad omständigheter bromsade upp Örkelljungabostäders byggplaner, men nu är processen gällande bygget i området mellan Kungsleden och Riskleden igång igen.

Av
Hanna Dockson

Det var egentligen inga direkta problem som gjorde att byggprojektet stod lite stilla under 2018. Tvärtom handlade det om interna personalfrågor som gjorde att processen inte kom vidare. Efter att allt lugnade ner sig igen så återupptog styrelsen arbetet på nytt. I somras kunde de konstatera att intresset från marknaden på nybyggda lägenheter inte var som de förväntade sig, vilket tillsammans med andra faktorer gjorde att man helt enkelt fick tänka om.

– Efter de upphandlingar som vi har gjort har vi nu valt att gå en annan väg och istället tittat på färdiga hus. Vi känner att det blev den mest kostnadseffektiva lösningen och den bästa. Vår intention är ju både att bygga både på Eket och Skånes-Fagerhult, säger Stefan Jakobsson, vd för Örkelljungabostäder.

I nuläget saknas fortfarande konkreta byggplaner eftersom förslaget måste vinna kraft i den egna styrelsen, men det är enligt vd:n endast en fråga om en akademisk process.

– Själva bygget och projektering för marken håller på att planeras i detta nu. Vi har några bitar mark kvar för att komma vidare i upphandlingsfrågan. I den processen ligger också en lantmäteriprocess som varken vi eller kommunen kan styra över när den ska ske. Det måste nämligen ske en tomtbildning på det aktuella markområdet, säger Stefan Jakobsson, vd för Örkelljungabostäder.

Projektet kommer att genomföras i tre etapper. Den första etappen innebär tre parhus med fyra tvåor och två treor för en kostnad på elva miljoner. I de ytterligare två etapperna vill bostadsbolaget bygga fem parhus med tvåor, treor och en fyra, men detta kommer endast att ske om det finns ett intresse från marknaden.

– Vi har kommit en bra bit sedan starten och ser framför oss en byggstart 2019. Våra intentioner är att det ska finnas inflyttningsbara lägenheter 2020. Nu väntar vi bara på politikernas beslut för att sedan kunna ta ett styrelsebeslut, säger Stefan Jakobsson.

Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut i frågam under onsdagens sammanträde.

Publicerad 09 January 2019 10:44