Förvaltningsrätten i Malmö ger en person i Klippan rätt mot socialnämnden i Klippans kommun.

Förvaltningsrätten i Malmö ger en person i Klippan rätt mot socialnämnden i Klippans kommun. Foto: Mostphotos

Bakläxa för Klippans kommun i fall rörande färdtjänst

Av
Mikael Öhrn

KLIPPAN. En person överklagade ett kommunbeslut gällande ett avslag för förnyat tillstånd för färdtjänst till förvaltningsrätten och har nu fått delvis rätt. Förvaltningsrätten i Malmö underkände nämligen socialnämndens hantering av ärendet och dömer därför kommunen att ta tillbaka det för att titta på det på nytt. Detta skriver nyhetsbyrån Siren.

Enligt ansökan uppger personen i fråga att han eller hon inte ens kan gå till soprummet själv. Personen uppger även att han eller hon har problem med balansen efter en stroke, samt att synen är försämrad. Enligt socialnämndens tidigare utredning fick personen däremot avslag på sin ansökan på grunden att man i de uppgifter, som framkommit i såväl ansökan som intyg, inte bedöms ge tillräckligt stöd för att personens i fråga förmåga att resa kollektivt är begränsad. Bland annat stod det ett frågetecken i en ruta på blanketten där man ska skriva hur många meter man kan gå utan, respektive med, hjälpmedel.

Förvaltningsrätten anser däremot att det inte framkommit tydligt vilka typer av uppgifter som den sökande ska lämna för att ansökan om färdtjänsttillstånd ska vara komplett, samt att socialnämnden misslyckats med att påtala behovet av komplettering till den sökande. Enligt förvaltningsrätten ska var och en uppgift som behöver kompletteras påtalas tydligt för den sökande.

Sammantaget bedömer förvaltningsrätten att det finns uppenbara brister i socialförvaltningens hantering av ärendet och att det därför finns skäl att upphäva beslutet. Därför dömer förvaltningsrätten att socialförvaltningen ska fortsätta utreda personens rätt till fortsatt färdtjänst.

Förvaltningsrättens beslut går inte att överklaga.

Publicerad 08 January 2019 07:00