Rönneåprojektet är ett av Nordeuropas största vattenvårdsprojekt.

Rönneåprojektet är ett av Nordeuropas största vattenvårdsprojekt. Foto: Pressbild

Ja till Rönne å-projektet i kommunfullmäktige

Naturliga forsmiljöerna ska återställas

KLIPPAN. I slutet av december beslutade Klippans kommun att förvärva kraftverken i Rönne å. Därmed kan tillståndsprövning och enskilda möten med berörda markägare återupptas.

Av
Hanna Dockson

I slutet av december beslutades Klippans kommun sig för att gå vidare med köpet av kraftverken i Rönne å som idag ägs av Skånska Energi Rönne å Kraft AB. Det handlar i huvudsak om kraftverken vid Stackarp, Klippan (Pappersbruket) och Forsmöllan.

Klippans kommun ska nu söka tillstånd för att riva kraftverken i Mark- och miljödomstolen.

– Nu påbörjar vi en fortsatt process med bland annat tillståndsprövning och en omfattande dialog med markägare och andra intressenter, säger Tomas Rikseag kommundirektör vid Klippans kommun.

Innan Mark- och miljödomstolen beviljar tillstånd ska kommunen också i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och teknisk beskrivning visa att arbetet kan genomföras säkert och miljövänligt.

– När kommunen väl har tagit över verken kan vi fokusera på det väsentliga, att återställa forsmiljöerna och öppna upp ån för lax, ål och andra fiskar. Vi återskapar därmed en miljö man normalt inte hittar i södra Sverige och som sannolikt blir intressant för sportfiskare och andra besökare från när och fjärran,

Rönne å är en av Skånes största åar och utgör ett viktigt vatten för många olika fiskarter. Framförallt laxar som simmar upp längs ån för att leka och fortplanta sig. I dag hindras den naturliga forsen av tre kraftverk. Dessa stoppar också laxen från att simma uppströms och nå fram till Ringsjöarna.

Genom Rönne å-projektet vill kommunen återställa de naturliga forsmiljöerna i ån samt öppna de delar som idag är stängda för vandrande fisk.

– Det som gör Rönneåprojektet så spännande är att det samtidigt som det är ett av Nordeuropas största vattenvårdsprojekt är det också ett mycket viktigt projekt för landsbygdsutvecklingen i Skåne, säger Tord Andersson, projektledare för Rönne å-projektet och miljöstrateg Klippans kommun.

Förvärvet av kraftverken finansieras av Klippans kommun, Naturvårdsverket och naturskyddsföreningens miljöfond.

Publicerad 07 January 2019 11:19