Foto: Mostphotos

Socialnämnd bjuder in allmänheten – "kanske skapa en större förståelse"

ÅSTORP. Socialnämnden i Åstorps kommun slår upp portarna för allmänheten. Det kommer helt enkelt vara möjligt för såväl journalister som allmänheten att sitta med och lyssna på politikerna.

Av
Mikael Öhrn

– Anledningen bakom vårt beslut är bland annat att det ger en utökad rätt för kommunens invånare och andra intresserade, exempelvis journalister, att på plats ta del av socialnämndens beslut och överläggningar. Det ger även invånaren en annan relation till politiken och kanske rent av göra fler personer intresserade av att så småningom ta egna uppdrag, säger socialnämndens ordförande Isabella Dzanko (S) på kommunens hemsida.

Normalt är nämndens sammanträden inte offentliga.

– Socialnämnden är en verksamhet som har ett rykte att allt omfattas av sekretess och att det endast är en myndighet man kontaktar om man verkligen måste. Men socialnämnden sysslar med så mycket mer än omhändertaganden och ekonomiska problem. Genom att låta kommuninvånarna komma till våra sammanträden och lyssna på vilka ärenden vi behandlar kan vi kanske skapa en större förståelse, både för hur den kommunala beslutsprocessen fungerar och hur socialnämnden arbetar, fortsätter Isabella Dzanko.

Likt övriga nämnder har socialnämnden tidigare erbjudit en frågestund för allmänheten på 15 minuter. I och med att sammanträdena blir öppna dras denna in, men Isabella Dzanko stänger inte dörren för att allmänheten vid enstaka tillfällen kan få tillfälle att yttra sig i de fall där ett ärende har stor betydelse för kommunens invånare. I övrigt får åhörare närvara, men inte yttra sig. Ärenden som omfattas av sekretess beslutas däremot inför stängda dörrar. Vill man sitta med ska man vara på plats senast tio minuter innan sammanträdet börjar. Fotografering eller inspelningar är inte tillåtet utan samtycke från socialnämnden.

Det är med start i februari 2019 som allmänheten välkomnas att sitta med på socialnämndens sammanträden.

Mer information finns på kommunens hemsida.

Publicerad 06 January 2019 07:00