Länsstyrelsen har kunnat konstatera att tre får har fallit offer för lodjur i Örkelljungatrakten.

Länsstyrelsen har kunnat konstatera att tre får har fallit offer för lodjur i Örkelljungatrakten. Foto: Mostphotos

Får dödade av lodjur i Skåne: "Väldigt ovanligt"

Har observerats i Örkelljungatrakten

ÖRKELLJUNGA/BÄLINGE.

Lodjuret har kommit till Skåne. Efter en fårattack i början av månaden kan länsstyrelsen nu konstatera att rovdjuret letat sig så långt ner som till Örkelljungatrakten.

Av
Mikael Öhrn

Lodjuret har börjat sprida sig till landets olika delar, även då söderut. De sista åren har det även kommit till Skåne, men då företrädelsevis de nordöstra delarna av landskapet. Efter att en fårägare i Örkelljungatrakterna fått tre får attackerade och dödade, kunde länsstyrelsen snart konstatera att det rörde sig om lodjur som tagit sig så långt ner i landskapet.

– Det är väldigt ovanligt. Jag vet inte när vi hade ett angrepp här senast. Det här var första gången på väldigt länge i alla fall, säger Mikael Bengtsson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Skåne.

När länsstyrelsen inventerar lodjuren räknar de antalet familjegrupper och i huvudsak då med hjälp av spår i snön – vilket enligt Mikael Bengtsson inte är alldeles lätt i ett snöfattigt Skåne – men även med hjälp av viltkameror. Med en familjegrupp menas en hona och unge eller ungar. Från de att ungarna föds på våren går de nämligen ihop med mamman över kommande vinter, medan hannen lever tämligen ensam och vandrar sin egen väg. Förra vintern räknade länsstyrelsen in två sådan familjegrupper i Skåne, men i det området som dessa rör sig ingår även delar av Blekinge och Kronobergs län.

– Så det är det vi känner till säkert, men sen kan det finnas andra familjegrupper runtomkring de här familjegrupperna. Vi brukar multiplicera med fem eller sex för att få fram ett ungefärligt antal individer, men det blir väldigt osäkert i ett län som Skåne där det finns så få. De finns främst i nordost, vid Lönsboda (cirka två mil öster om Osby, alldeles i det nordöstra hörnet av Skåne, reds anm) och där, säger Mikael Bengtsson.

Eftersom attacken i Örkelljungatrakten varit isolerad, tror Mikael Bengtsson att det rör sig om en tillfällighet.

– Än så länge har det inte varit något nytt angrepp, så det kan vara någon som har gått förbi eller som har rört sig i trakten, säger han.

Samtidigt är det inte osannolikt att lodjuret skulle kunna få fäste här.

– Habitaten finns där och förutsättningarna för lo finns där, men de har inte etablerat sig där, säger Mikael Bengtsson.

"Då får man nog bara njuta av synen"

Risken för att en människa skulle råka illa ut om han eller hon skulle stöta på ett lodjur är, enligt Mikael Bentgsson, väldigt liten.

– Den är nog minimal, eller den finns knappt, säger han och fortsätter:

– Det som kan ske är en attack på tamdjur och då är främst får i riskzonen. Sen förekommer det även, där det finns tätare stammar, att hundägare kan konfronteras av lodjur. Men då är det främst i samband med jakt. De kan också komma in i vilthägn med kronhjort. De är svåra att stänga ute eftersom de är bra på att hoppa. Eltrådar i stängslet kan eventuellt hjälpa.

Om man väl skulle få syn på ett vilt lodjur är Mikael Bengtssons råd snarare att ta in vyn.

– Då får man nog bara njuta av synen för normalt är de skygga och håller sig undan. De håller sig i skogsmiljö mest och man märker inte av dem, så det är väldigt få som får se dem, avslutar han.

Enligt viltskadeförordningen ersätts djurägare vid rovdjursattacker. Den aktuella lodjursattacken skedde i området i väster om Bälingesjön.

Fakta lodjur

Vetenskapligt namn: Lynx Lynx

Utbredning i landet: På 1920-talet var lodjuret utrotningshotat och 1928 fridlystes det. Från det och fram till 80-talet växte lodjursstammen i landet från en liten stam i gränstrakterna mellan Jämtland och Västerbotten till att omfatta omkring 700 djur spridda över mer eller mindre hela landet. Då minskade lodjursstammen igen och försvann nästan helt från Götaland och södra Svealand, varpå den fridlystes på nytt 1984 (södra Sverige), samt 1991 (hela landet). Lodjursstammen växte igen och idag finns det lodjur i hela landet (förutom på Gotland), till och med i nordöstra Skåne. Idag finns det cirka 1 200 lodjur i Sverige.

Kännetecken: Pälsen på lodjur är mer eller mindre fläckig med gulbrun bottenfärg. Den blir ljusare på vintern. Svansen är kort med svart spets och på öronen sitter svarta örontofsar. Lodjuret ryter inte som andra stora kattdjur gör, däremot spinner, jamar, ylar och fräser de.

Källor: naturvardsverket.se och wwf.se (världsnaturfonden).

Publicerad 14 December 2018 08:00