Foto: Mostphotos

Stora skillnader i kommunägda bolags årsresultat

SÖDERÅSEN.

Det är stora skillnader i hur bra landets kommunägda bolag går. I Bjuv är det beräknade årsresultatet under förra året till exempel 2 333 kronor per invånare, medan det i Örkelljunga är 299 kronor per invånare.

Av
Mikael Öhrn

Det går minst sagt olika bra för de kommunägda bolagen i landet. Det visar statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) som nyhetsbyrån Siren har bearbetat. Flest kronor uträknat per invånare får Sundbyberg i Stockholms län på 22 479 kronor, medan flera kommunägda bolag också backar. Sämst resultat gör Bergs kommun i Jämtlands län som redovisar ett årsresultat på minus 7 301 kronor per invånare. Även bland kommunerna kring Söderåsen skiljer sig årsresultatet, även om samtliga kommuners bolag totalt sett åtminstone går med vinst.

– Generellt kan man säga att det är lättare att få ett bra överskott i ett kommunalt bolag som ligger i ett växande område, säger Annika Wallenskog, chefekonom på Sveriges kommuner och landsting (SKL), till nyhetsbyrån Siren.

För Söderåsenkommunerna lyder årsresultatet för förra året 2 333 kronor per invånare för Bjuvs kommun, vilket faktiskt placerar de kommunägda bolagen här på 26:e plats i hela landet. För Perstorps kommun är samma siffror 818 kronor per invånare, för Klippans kommun 802 kronor per invånare, för Åstorps kommun 442 kronor per invånare, samt för Örkelljunga kommun 299 kronor per invånare.

Enligt SCB är det svårare för kommuner där utflyttningen är stor.

– Tappar man invånare, som Berg till exempel, brukar det få effekter på att man har kvar fasta kostnader, men tappar abonnenter eller hyresgäster. Vi kan se att det är större skillnader i resultat för de kommunala bolagen än vad det är för kommunerna när det gäller tillväxtkommuner och kommuner som tappar invånare, säger Annika Wallenskog till Siren.

SCB har räknat fram det beräknade årsresultatet för de kommunägda företagen genom att multiplicera företagens årsresultat med kommunens andel i företaget. Nyhetsbyrån Siren har i sin tur dividerat det beräknade årsresultatet med folkmängden i varje kommun. Även företag som inte är kommunalt helägda ingår i statistiken.

Årsresultat för 2017

Bjuv 36 miljoner (2 333 kronor/invånare)

Klippan 14 miljoner (802 kronor/invånare)

Perstorp 6 miljoner (818 kronor/invånare)

Åstorp 7 miljoner (442 kronor/invånare)

Örkelljunga 3 miljoner (299 kronor/invånare)

Publicerad 13 December 2018 00:00