Foto: Mostphotos

Oklara omständigheter efter vårdutredning i Örkelljunga

Mikael Öhrn mikael.ohrn@lokaltidningen.se

ÖRKELLJUNGA. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat ett ärende i Örkelljunga. Ärendet avslutas dock utan att de faktiska omständigheterna har kunnat fastställas, detta skriver nyhetsbyrån Siren.

Enligt anmälan om klagomål, enligt patientsäkerhetslagen (PSL), anser en patient sig ha blivit nekad uppföljning och behandling av en läkare när ett förhöjt blodtryck upptäckts på henne eller honom i maj i år. Patienten ska senare ha blivit inlagd på sjukhus för vård för propp i lungan och misstänkt stroke. Enligt anmälan anser patienten att han eller hon nekats vård för att han eller hon varit asylsökande och placerad av Migrationsverket på ett vårdhem.

IVO har prövat klagomålet, men valt att avsluta det med ställningstagandet: "Det går inte att klargöra omständigheterna kring patientens insjuknande." IVO konstaterar samtidigt att uppgifterna i anmälan, patientjournalen och yttrandet från vårdcentralen skiljer sig åt, men att det inte bedöms som sannolikt att ytterligare utredning skulle kunna klargöra omständigheterna.

Enligt yttrandet från vårdcentralen ska läkaren inte ha gjort något hembesök eftersom han eller hon vid tillfället varit på semester, samt att praxis är att läkaren bara gör hembesök hos patienter som denne är medicinskt ansvarig för. Asylsökanden som är i behov av vård ska enligt yttrandet hänvisas till en vårdcentral eller akutmottagning, beroende på vårdbehov. Av patientjournalen på vårdhemmet framgår det inte att bedömningen var att patienten var i behov av omedelbar vård och att han eller hon därför hänvisats till en vårdcentral.

Beslutet går inte att överklaga.

Publicerad 04 December 2018 00:00