Foto: Mostphotos

Skånes bästa tillväxt sker i Klippans kommun

Av
Mikael Öhrn

KLIPPAN. Den bästa tillväxten i hela Skåne sker i Klippan. Detta enligt kreditupplysningsföretaget Syna som sedan 2007 har premierat en stabil och bred tillväxt i det lokala näringslivet genom utmärkelsen "Bästa tillväxt". Genom att syna siffrorna i företagens bokslut kan de peka ut den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

– Näringslivet i kommunen har en fortsatt framtidstro och det är flera företag som bygger ut och investerar i nya produktionsanläggningar. Många nyanställer också. Det är våra driftiga företagare som ska ta åt sig äran av att Klippan utsetts till vinnare i Bästa Tillväxt 2018. Vi gör vårt bästa för att det ska vara enkelt att etablera sig och driva företag i Klippan, säger Anders Lindberg, näringslivschef i Klippans kommun, på kommunens hemsida.

– Under senare år har vi sett ett klart ökat intresse från företag som vill etablera sig här. Det handlar om såväl industriföretag som byggbolag som vill bygga bostäder. Vi har mark avsatt för både industrier och bostadsbyggande, dessutom till betydligt lägre priser än många andra kommuner i Skåne som börjar få ont om byggbar mark, fortsätter han.

Syna delar ut utmärkelsen till en kommun i varje län.

Publicerad 19 November 2018 00:00