Den nya åfåran kommer börja precis innan dämmet och skapa en väg förbi vandringshindret.

Den nya åfåran kommer börja precis innan dämmet och skapa en väg förbi vandringshindret. Foto: André Kvist.

Nu ska lekande fiskar kunna röra sig fritt

"Skärdammen är anlagd för upplevelsevärdet, men den är ett vandringshinder för fisk"

SKÄRALID.

Söderåsens nationalpark ska inom kort påbörja bygget av en 210 meter lång ny åfara. Den ska skapa en passage vid Skärdammen och gå runt dämmet som förhindrar fiskar från att vandra upp- och nerströms.

Av
André Kvist

Parkchef Jesper Witzell pekar ut hur den nya åfaran ska snirkla sig fram intill den nya naturlekplatsen. Den ska byggas med tre olika former av vattenflöden för att djurlivet ska kunna vandra utan att hindras av dämmet.

Tidigare har man gjort ett försök med en såkallad fisktrappa vid sidan av dämmet, träplankor står kvar som ett minne. Detta experiment misslyckades och i arbetet med den nya åfaran förkastade man den lösningen då svagsimmande fiskar och bottenfauna inte skulle kunna passera uppströms. Witzell berättar att de har sett öring försöka ta sig uppför dämmet mot Skärdammen men misslyckats och tvingats simma tillbaka mot Rönneån.

– Skärdammen är anlagd för upplevelsevärdet, men den är ett vandringshinder för fisk. Det finns bottenkvalitéer i den här ån som gör den lämplig som lekvatten.

Passagen skapas främst för att göra det möjligt för öring, och möjligen även lax, att passera dämmet naturligt.

– Det kallas faunapassage, för det är inte bara fisk, utan även andra djur, berättar Jesper Witzell.

Foto: André Kvist.

Att riva dämmet är uteslutet då den fridlysta sångsvan huserar här. Passagen kan dock föra med sig en negativ konsekvens, risk finns att signalkräftor kommer vandra uppåt.

– Signalkräftan är en invasiv art som finns nedanför dämmet idag. Att den sprider sig kan innebära viss påverkan på bottenfaunan i bäcken. Vi bedömer dock risken för negativ påverkan som liten, säger Lukas Österling, Länsstyrelsen i Skåne.

Skärån dämdes upp redan 1929, framförallt för att besökare på turisthotellet skulle få en vacker utsikt. Arbetet med den 210 meter långa fåran börjar i november och väntas ta drygt två månader. Kostnaden är drygt en halv miljon kronor. Därefter kommer naturvårdarna även använda åfåran som ett pedagogiskt redskap.

– Förutom grundfunktion att tillåta fisk att röra sig upp och ner så tänker vi använda den i den pedagogiska verksamheten. Den representerar tre olika typer av strömmande vatten som man kan titta hur det rinner på olika sätt, då får den ett mervärde, säger Jesper Witzell.

– Länsstyrelsen arbetar för fria vandringsvägar över hela Skåne. Därför är det viktigt att vi föregår med gott exempel och gör bra lösningar på statens mark, säger Lukas Österling.

Skärdammen vid Skäralid.

Skärdammen vid Skäralid. Foto: André Kvist.

Publicerad 25 October 2018 15:00