Färre skilsmässor leder till domstol

Av
Mikael Öhrn

BJUV. Antalet vårdnadskonflikter har minskat med nästan 35 procent på ett år i Bjuvs kommun. Familjerättens prioritering av rådgivning till föräldrar har gett resultat.

– Vårt mål har varit att få föräldrar att i större utsträckning komma överens om hur de ska lösa det kring barnen vid skilsmässa eller separation. Vi har prioriterat rådgivning till föräldrar samt fokuserat på att motivera föräldrarna till samarbetssamtal för att på så sätt hitta samförståndslösningar, säger Åsa Malmström, verksamhetschef socialtjänst barn, unga, familj i Bjuvs kommun, i ett pressmeddelande.

Något som nu syns i statistiken för 2017, där vårdnadsutredningarna alltså var nästan 35% färre jämfört med 2016. Dessutom har samarbetssamtalen ökat med över 100 procent.

– Vi har under några år mer aktivt arbetat för att vi ska vara tillgängliga för rådgivning till föräldrar i separation, arbeta med att motivera till samarbetssamtal för att lösa frågan i samförstånd och undvika rättsprocess. Vi ger tydligare information om hur barn påverkas av vårdnadskonflikter och hur en rättsprocess går till. Vi har också i högre utsträckning samtal med barnen inom ramen för samarbetssamtalen för att göra barnens röst tydligare för föräldrarna, säger Åsa Malmström.

– Med hjälp av samarbetssamtal får föräldrar hjälp att sätta barnens behov i främsta rummet och lösa sina konflikter. Vi ser det som en stor vinst för barnens bästa att nå bra resultat med tidiga insatser på detta sätt, fortsätter hon.

Familjerätten i Bjuv arbetar på uppdrag av domstol. I uppdraget ingår bland annat att göra utredningar gälande vårdnad, boende och umgänge, faderskap och adoptioner. Verksamheten som är en del av socialtjänsten.

Publicerad 27 June 2018 00:00