Ny skola byggs i Klippan

KLIPPAN.

Klippans kommun kommer att få en ny grundskola under våren 2021. Den 19 juni antogs detaljplanen för skolans område av kommunfullmäktige i Klippans kommun.

Av
Mikael Ohrn

Den nya grundskolan, som ska ligga vid Kristoffers väg, i grönområdet mellan Älvdalen, Nyslätt och Mammarp, i Klippan, är tänkt att vara en flexibel skola, det vill säga den ska kunna vara skola för såväl årskurs F-6 som för årskurs F-9. Uppemot 630 elever beräknas kunna gå här, med start hösterminen 2021.

– Klippans kommun har en kontinuerligt ökad befolkningstillväxt, och med ett mål att år 2026 vara 19 500 invånare så bygger vi för framtiden. En ny grundskola är ett av våra utvecklingsområden, säger Tomas Rikse, kommundirektör i Klippans kommun på kommunens hemsida.

Den nya skolan är ett så kallat produktivt samarbete, där även elever, pedagoger och rektorer har varit med och bestämt hur den ska ut.

– Med engagemang från flera delar av vår verksamhet, så har vi tillsammans satt grunden och riktningen för skolans fokus och utformning. Det har varit ett glädjande och inspirerande samarbete, där vi känner att vi har landat i ett riktigt bra resultat, säger Rose-Marie Bergman, skolchef i Klippans kommun.

Flera specialsalar, för till exempel hem- och konsumentkunskap, bild och NO, kommer att byggas i den nya skolan. En fullstor idrottshall kommer också att integreras i själva skolbyggnaden. Dessutom kommer där att finnas ett eget tillagningskök på skolan.

Byggstart beräknas ske sommaren 2019.

Publicerad 26 June 2018 00:00