Stora skillnader i höjningen av elnätsavgiften

Av
Mikael Öhrn

PERSTORP/ÖRKELLJUNGA. Elnätsavgifterna i länet ökar, men skillnaderna är också stora från kommun till kommun. I Perstorps kommun och Örkelljunga kommun höjdes de så mycket som med tio procent förra året. Detta visar siffror i den nationella Nils Holgerssonundersökningen.

Det är i de kommuner där E.ON är elnätsleverantör som höjningen ligger på tio procent, däribland alltså Perstorp och Örkelljunga. Men värst är det trots allt i Skurup där höjningen ligger på 12,6 procent. I kommuner som Trelleborg och Östra Göinge låg förändringen på noll procent. Genomsnittet för hela länet ligger på 7,4 procent, vilket är 2,7 procentenheter mer än det nationella snittet.

– Skillnaderna mellan de olika kommunerna är stor och kunderna är helt i händerna på elnätsleverantörerna. Vi kräver politiska åtgärder för att stävja dessa kraftiga höjningar, säger Petra Lundh, bostadspolitisk chef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

I grannkommunerna Bjuv, Klippan och Åstorp ligger höjningen på fem, respektive nio och nio procent.

Nils Holgerssonundersökningen kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. För en genomsnittlig lägenhet består den totala elkostnaden till ungefär en tredjedel av nätkostnaden.

Publicerad 19 June 2018 00:00