Läkare i Bjuv får kritik av IVO

BJUV. Två läkare på en vårdcentral i Bjuv har fått kritik av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att inte ha utrett en cancermisstanke för en patient i tid. Patienten ska under en lång tid lidit av magbesvär, med bland annat en långvarig förstoppning och illamående. När en tittrörsundersökning väl genomfördes ett halvår efter patientens första kontakt med vårdcentralen, upptäcktes ändtarmscancer.

IVO bedömer att de två läkarna inte uppfyllt kraven i patientsäkerhetslagen. Händelsen är dessutom anmäld som allvarlig vårdskada enligt lex Maria av den berörda vårdcentralen.

Publicerad 04 May 2018 00:00