Äldre är överrepresenterade i dödsbränder

Räddningstjänsten inleder samarbete med hemtjänsten i Örkelljunga

ÖRKELLJUNGA.

Personer över 80 år är kraftigt överrepresenterade i dödsbränder. Därför inleder Räddningstjänsten Skåne Nordväst nu ett pilotprojekt för att nå äldre medborgare i Örkelljunga.

Av
Mikael Öhrn

Identifiera och komma till rätta med brister i brandskyddet hos äldre, det är enligt räddningstjänsten syftet med det pilotprojekt – "Individanpassat brandskydd Örkelljunga" – man nu inleder i samarbete med Örkelljunga kommuns hemtjänst.

– Överlag kan man säga att vi inom räddningstjänsten är väldigt duktiga på att nå ut med information till de breda massorna i samhället. Men vi kan konstatera att det finns grupper i samhället som vi oftast kommer i kontakt med för sent, när olyckan redan har inträffat. Det måste vi ändra på. Det handlar om människor som ofta behöver en högre nivå av brandskydd än en fungerande brandvarnare, en brandfilt och en pulversläckare, säger Dennis Borg, projektledare vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV).

Projektets fokus kommer att ligga på äldre som bor i eget boende, med någon form av kontakt med hemtjänsten. Bland annat kommer hemtjänstpersonalen under våren utbildas i brandskydd, men också förses med checklistor som de ska använda när de besöker de äldre. Det är med hjälp av den här checklistan som RSNV sen hoppas kunna förebygga brandrisker i hemmen.

– Jag tror att vi med bara detta mycket enkla verktyg kan fånga upp och identifiera många riskbeteenden och brister. Hemtjänstpersonalen har ofta god kännedom om de äldre. Jag tror att vi kommer en bra bit på vägen bara genom att ställa några enkla checkfrågor, säger Dennis Borg.

Mellan september 2018 och september 2019 är det tänkt att projektet ska pågå. Därefter kommer resultatet att utvärderas, för att förhoppningsvis kunna spridas till fler kommuner i regionen.

Publicerad 04 May 2018 00:00