Nytt parti ser dagens ljus

KLIPPAN/LJUNGBYHED.

Politiken i Klippans kommun behöver bli mer lokal och mindre styrd av ideologi. Det anser Helena och Kenneth Dådring. Nu gör det äkta politikerparet slag i saken, sedan det nybildade politiska partiet Vår Framtid har sett dagens ljus.

Av
Mikael Öhrn

Bjärepartiet i Båstads kommun och Engelholmspartiet i Ängelholms kommun är två andra exempel på unga och politiskt obundna partier i kommunpolitiken, bara i regionen. Men de finns även runt om i Sverige. Nu får alltså även Klippans kommun ett tillskott.

– Vi är varken rött, blått eller grönt, utan det handlar bara om det sunda förnuftet. Jag tror att det här talar om att politiken håller på att vakna lite. Och vi politiker behöver bli mer självkritiska, säger Kenneth Dådring, numera biträdande rektor på Ljungbyhedsskolan, men tidigare både kommunal- och oppositionsråd för Moderaterna.

"Klippan stannar ju inte av på grund av att vi ska sitta och vänta på vad andra tycker"

Det märks tidigt att paret Dådring vurmar om det lokala. In på husknuten utanför Ljungbyhed står björkskogen tät och paret berättar om hembesök av såväl rådjur som älg, men också om vikten att mindre orter som till exempel Ljungbyhed också får utrymme att frodas och utvecklas.

– Andelen barnfamiljer i Ljungbyhedsskolans upptagningsområde som väljer andra skolor är alldeles för stor. Vi måste göra hela Ljungbyhed attraktivt, och i det är skolan en viktig del. Vi måste öka attraktiviteten för hela landsbygden, och inte minst Ljungbyhedsområdet, för det stärker hela Klippans kommun, säger Kenneth Dådring.

De berättar om en politisk diskussion om kameraövervakning på bland annat Ljungbyhedsskolan, en skola som utöver branden förra sommaren även varit utsatt för en del skadegörelse, som till viss del stöp på grund av partifärgerna.

–Då tycker inte vi att man ska snegla mot Stockholm för att se vad partiet på riksplanet har för inställning i frågan. Lokala problem ska lösas lokalt, inom ramen för det lagutrymme som finns. Att blanda in ideologier i dessa frågorna försvårar och fördröjer enbart besluten. I slutändan så är det medborgarna som blir förlorarna. Tyvärr är det inte sällan som sakfrågor hamnar i ”vad tycker vi som parti om det”, säger Kenneth Dådring.

– Klippan stannar ju inte av på grund av att vi ska sitta och vänta på vad andra tycker, utan vi måste fatta våra beslut här, säger Helena Dådring, egen företagare och som fram tills ganska nyligen satt i bland annat barn- och utbildningsnämnden.

Exemplen på politiska åtgärder och förslag som inte har gått igenom på grund av ideologiska strider är flera, enligt paret Dådring.

– Jag tycker det är synd för sakfrågor inom lokalpolitiken borde vi kunna hantera just utifrån medborgarnas behov, säger Kenneth Dådring.

Medan många nya partier ibland kommer till på grund en enskild fråga, som till exempel Bjärepartiet som en gång i tiden bildades som ett motstånd mot Hallandsåstunneln, ligger Vår Framtids fokus på flera frågor. Paret Dådring pratar om allt från förskola och skola till äldreomsorgen.

– Vi vill helt enkelt att Klippans invånare ska ha det så bra som möjligt. Det uppnår vi lättast om vi bara fokuserar på de lokala frågorna och lämnar politiken därhän, säger Kenneth Dådring.

Samtidigt är de medvetna om att det kanske är ännu svårare att få igenom en fråga som ett litet parti.

– Det kommer det bli, men det kommer också bli lättare att sova på nätterna eftersom vi kan fatta beslut utifrån vad vi vill, utan att vara beroende av vad andra tycker, säger Helena Dådring.

I skrivande stund är det ännu några dagar till den 2 maj, dagen för det extrainsatta årsmötet då det formella beslutet att bilda ett politiskt parti skulle fattas av medlemmarna i den, i skrivande stund, politiska föreningen Vår Framtid.

Publicerad 02 May 2018 00:00