Pendlarparkering byggs om i Perstorp

PERSTORP. Den 18 april sätter arbete med att bygga om pendlarparkeringen invid järnvägsstationen i Perstorp igång. Genom att göra detta vill kommunen att platsen ska bli såväl tryggare, som mer gestaltad. I samband med arbetet stängs den västra delen av parkeringen av. Den östra delen förblir däremot öppen under större delen av ombyggnaden.

Teknikhuset/servicehuset som står mitt på parkeringen, och som ägs av Trafikverket, kommer delvis dessutom kläs om. Bland annat kommer även parkeringsplatserna att målas om, ett nytt cykelhus placeras på området, plats för elbil inrättas, samt det kommer att bli lättare att låsa fast både mopeder och motorcyklar.

– För att göra området mer välkomnande ska även befintlig slänt längs med anslutande område till Järnvägsgatan åtgärdas med ny trappa med vilplan och planteringsytor med ny växlighet. Ny och bättre belysning ska också monteras, säger driftsingenjör Håkan Eriksson till Perstorps kommuns hemsida.

Budget för ombyggnaden ligger på 1,8 miljoner kronor. I denna ingår en halv miljon kronor i bidrag från Skånetrafiken. Arbetet planeras vara färdigt i slutet av maj.

Publicerad 17 April 2018 12:23