Ny utbildningsmodell drar regeringsblickar

4K kommunerna samverkar för nyanlända

4K. Perstorp, Klippan, Åstorp och Bjuvs kommuner har utarbetat en lokal modell för skräddarsydda yrkesprogram för arbetslösa nyanlända. I samarbete med företagare har man hört sig för om behoven hos arbetsgivare. Modellen har lyfts fram av regeringen som en god lokal lösning.

Av
Hannes Tobiasson

Samarbetet mellan de fyra kommunerna är en lokal modell för DUA, ett statligt projekt för att hitta samverkan mellan det lokala och statliga. Målet är att hitta och utveckla modeller för samverkan för att unga och arbetslösa nyanlända ska kunna hitta arbete.

I Perstorp, Klippan, Åstorp och Bjuv slog man ihop sig för att hitta en lösning. Mattias Säflund är verksamhetschef för frivilliga skolformer, särskola, arbetsmarknad och utveckling i Klippans kommun.

Tre spår, ett för att utbilda yrkesförare för transport- och persontrafik, ett för vård och omsorg och ett spår för lågutbildade med språkträning, grunder i data etcetera.

Under hösten lades grunderna för samverkansmodellen genom att kartlägga behoven. Mattias Säflund har tillsammans med representanter från de andra kommunerna och Arbetsförmedlingen byggt upp utbildningarna.

– Vi satt tillsammans med de olika aktörerna och bjöd in företagarföreningen och specifika företag för att se vilka kompetenser det fanns behov utav, säger Mattias Säflund.

Med dialogen skräddarsydde man de olika utbildningarnas innehåll för att mäta olika branschers krav och behov. Målet är tydligt, att gå ett spår ska sedan leda till ett arbete.

4K kommunernas projekt har väckt regeringens intresse, representanter från det lokala projektet valdes ut tillsammans med ytterligare ett tiotal svenska kommuner och regioner för att berätta om sin modell.

Styrkan i att samarbeta över kommungränserna är många, enligt Mattias Säflund.

– Vi har alla olika strukturer för att utbilda inom olika yrkesområden. Många elever på yrkesgymnasieutbildningar åker redan mellan kommunerna till exempel. Det är den traditionen vi bygger vidare på.

Transportspåret startar efter påsk och pågår ungefär 40 veckor. Senare börjar vård och omsorgsspåret då man blir vårdbiträde vid utbildningens slut. Tanken och förhoppningen är att man efter ett tag i arbetslivet ska kunna vidareutbilda sig till undersköterska.

– Det är en fantastisk möjlighet att efter ett år gå från att vara i utanförskap till att komma ut på arbetsmarknaden, säger Mattias Säflund om de nya yrkesspåren.

Publicerad 28 March 2018 06:00

Lokaltidningen Söderåsens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag