Föräldrar i protest mot omorganisation på förskola

"Orolig för hur min ettåring kommer att ha det"

ÖRKELLJUNGA.

Fler barn på mindre yta på förskolan Rapphönan i Örkelljunga har fått oroliga föräldrar att protestera. De vänder sig bland annat mot enligt dem bristfällig information innan omorganisationen.

– Förskolan har tagit golvyta från två avdelningar och skapat ett utrymme som blir som en egen avdelning, som kallas Mötet, med åtta nya barn, säger Kajsa Ek som har två barn på förskolan.

Föräldrarna som gått samman i protest är oroliga för att det blir stökigt och att barnen får svårare att känna ro och känna sig trygga när det är fler barn och vuxna som rör sig på skolan.

– Den nya avdelningen har ingen egen ingång så det kommer att vara fler föräldrar som ska hämta. Även om det är sagt att Mötet ska vara en separat avdelning mellan klockan 8.30 och 14 så samverkar grupperna efter det och det är många barn som är på förskolan mellan klockan 7 och 17. Avdelningen Myran har samma antal barn som innan, 15, men golvytan har minskats med en tredjedel. Hur ska man tillgodose varje barns rätt till vila och trygghet?, säger Kajsa Ek.

Personalen har ökat från fyra till sex anställda men detta gör inte föräldrarna lugnare – snarare tvärtom.

– Mängden kontakter ökar och det blir fler som barnen ska knyta an till. Jag är orolig för hur min ettåring kommer att ha det på förskolan under dagen. Små barn har behov av lugn och ro men deras upplevelse av trygghet och integritet reduceras, säger Kajsa Ek.

Föräldrarna vill understryka att de har förtroende för personalen.

– Vi har stort förtroende för att de kommer att göra det allra bästa av situationen men det är förutsättningarna som är fel, säger Kajsa.

– Vi efterlyser en långsiktig plan för att lösa problemen. Det behövs en buffert med förskoleplatser, säger Benjamin Baron.

Dessutom är föräldrarna kritiska till hur informationen om omorganisationen gick ut från första början. Den 22 december säger sig föräldrarna ha fått information första gången.

– Vi blev meddelade två dagar innan julafton, det var inte så många som såg det meddelandet. Vi hade inte heller någon möjlighet att svara eftersom förskolan stängde. Direkt efter julledigheten var flytten ett faktum. Vi har haft obefintlig tid på oss att påverka och samverka i frågan.

Utbildningschefen i kommunen är trygg med att det kommer att bli bra och att rätt beslut har fattats.

– Jag har respekt för föräldrarnas åsikter. Det kan vara ovant och obekvämt när det är förändringar men det är vår sak att se till så att det blir bra och jag är helt trygg i det, säger Ingela Ström.

Att det skulle bli en så stor barngrupp som 23 barn menar Ingela Ström inte kommer att ske.

– Vi måste bli bättre på att alltid tänka på hur vi grupperar oss så att barnen alltid är uppdelade i små grupper. Sedan är det så stor yta på Rapphönan, säger utbildningschefen och fortsätter:

– Det vi misslyckats med är att ge föräldrarna trygghet med informationen, vi måste fråga oss om vi kunde ha sagt det på ett annat sätt, vi har kanske inte lyckats vara så tydliga. Men vi har inte samråd med föräldrar utan med personalen.

När det gäller föräldrarnas oro kring att det blir fler i rörelse svarar utbildningschefen så här:

– Så gör man på många förskolor. Men det är klart att när vi bygger den nya förskolan, Hökullen som ska vara klar våren 2019, så tittar vi på sådant och tänker till och kanske har fler smårum. I den optimala världen hade det varit fler korridorer och så men detta är inget konstigt, säger Ingela Ström.

Föräldrarna ger inte mycket för kommunens svar.

– Givetvis drabbas kvaliteten. Beslutet borde inte ha genomförts innan vi föräldrar fått vara med i beslutet, säger Kajsa Ek.

Publicerad 05 February 2018 17:03