Brotten ökar i kommunerna

Flest narkotikabrott anmäls i Perstorp följt av Åstorps kommun

SÖDERÅSEN. Flest narkotikabrott anmäls i Perstorp, näst flest sexualbrott i Bjuv och i Örkelljunga kommun anmäls tredje flest brott av alla skånska kommuner. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, som bearbetats av nyhetstjänsten Newsworthy.

Av
Andreas Holm

Kommunerna i Söderåsen sticker ut när det gäller brottsligheten i Skåne. I alla fall räknat till antalet anmälningar. I Perstorp anmäldes förra året mer än det dubbla antalet narkotika- och alkoholbrott än 2016. 176 anmälningar gjordes jämfört med 66, vilket gör att kommunen toppar antalet anmälningar i Skåne. Räknat per invånare gjordes 2 398 anmälningar per 100 000 invånare, jämfört med Skånesnittet på 935. Tätt efter kommer Åstorps kommun, där antalet anmälningar ökar från 175 år 2016 till 277 förra året.

I Bjuv gjordes näst flest anmälningar gällande sexualbrott och sedan 2002 har antalet ökat med 80 procent, från 36 till 20 anmälningar.

Klippans kommun hamnar enligt statistik som den tredje skånska kommun där flest stölder anmäls medan Örkelljunga kommun har länets tredje högsta antal av anmälda våldsbrott. Där har våldsbrotten ökat med 85 procent mellan 2016-2017 nära tvådubblats på femton år.

Utvecklingen av anmälda brott behöver inte följa antalet brott som faktiskt inträffat. Det kan exempelvis vara att människor är mer benägna att polisanmäla brott. Ökningen av exempelvis våldsbrottsanmälningar de senaste 15 åren kan därför ha flera förklaringar menar forskaren Anders Nilsson.

– Det finns en uppåtgående trend i anmälningarna som man inte sett på motsvarande sätt i offerundersökningar eller sjukvårdsdata, säger Anders Nilsson, forskare i kriminologi vid Stockholms universitet, till Newsworthy.

– Den finns nog över tid en minskad tolerans för våldsbrott, så att allmänhet, men även skolor och arbetsplatser, oftare anmäler.

Sett till hela Skåne hamnar länet på tredje plats i landet när det gäller anmälningar av våldsbrott per invånare 2017. Samtidigt minskar antalet personer som uppger att de utsatts för någon form av våldsbrott. Däremot ökar det dödliga våldet i regionen.

– När vi ska uttala om oss om hur mycket våld vi har i samhället så är dödligt våld ett bra mått. Sedan kan de siffrorna variera mycket från år till år i länder som Sverige med lite dödligt våld, säger Felipe Estrada Dörner, kriminolog som forskar på bland annat brottslighetens utveckling, till Newsworthy.

I Region Syd där förutom Skåne även Kronoberg, Kalmar och Blekinge ingår, var antalet fall av dödligt våld 30 år 2016, jämfört med 18 året innan. Det innebär 1,6 fall per 100 000 invånare vilket är mer än rikssnittet på 1,1.

– Generellt kan man säga att vi hade fler offer för dödligt våld i Sverige för 25 år sedan. Bilden som ofta sprids om att brottsligheten i Sverige skulle vara utom all kontroll inte stämmer med den bild som forskning ger, säger Felipe Estrada.

Under 2017 anmäldes totalt 14 819 våldsbrott i Skåne län, jämfört med 15 632 året innan. Det är ändå fler än årssnittet sedan 1996. Misshandel är det vanligaste brottet, följt av rån och våldtäkt.

Bland kommunerna i Skåne län anmäldes flest brott per invånare i Helsingborgs kommun (1 559 per 100 000 invånare), och minst i Vellinge kommun med 400.

Brås rapport slår också fast att färre sexualbrott och stölder anmäls i Skåne, trots att länet har näst flest anmälda stöldbrott i hela Sverige.

Andelen narkotikabrott i Skåne under 2017. I Perstorps kommun anmäldes flest brott per invånare. Statistik från Brå.

Andelen narkotikabrott i Skåne under 2017. I Perstorps kommun anmäldes flest brott per invånare. Statistik från Brå. Grafik: Newsworthy

Andelen sexualbrott i Skåne under 2017. I Bjuvs kommun anmäldes näst flest brott per invånare. Statistik från Brå.

Andelen sexualbrott i Skåne under 2017. I Bjuvs kommun anmäldes näst flest brott per invånare. Statistik från Brå. Grafik: Newsworthy

Andelen narkotikabrott i Skåne under 2017. I Örkelljungas kommun anmäldes tredje flest brott per invånare. Statistik från Brå.

Andelen narkotikabrott i Skåne under 2017. I Örkelljungas kommun anmäldes tredje flest brott per invånare. Statistik från Brå. Grafik: Newsworthy

FAKTA – Våldsbrott

De vanligaste våldsbrotten i Örkelljungas kommun förra året

Misshandel 133

Våldtäkt 6

Grov kvinnofridskränkning 5

Våld mot tjänsteman 4

Försök till mord eller dråp 3

Rån 2

Grov fridskränkning 1

Våldsbrott i Åstorps kommun

Misshandel 162

Grov fridskränkning 10

Våldtäkt 7

Rån 6

Våld mot tjänsteman 4

Försök till mord eller dråp 2

Grov kvinnofridskränkning 1

Olaga förföljelse 1

Våldsbrott i Perstorps kommun under 2017

Misshandel 77

Våldtäkt 4

Våld mot tjänsteman 3

Rån 3

Grov kvinnofridskränkning 2

Försök till mord eller dråp 1

Grov fridskränkning 1

Olaga förföljelse 1

Våldsbrott i Klippans kommun förra året

Misshandel 140

Rån 10

Våldtäkt 9

Grov kvinnofridskränkning 2

Grov fridskränkning 2

Våld mot tjänsteman 1

Våldsbrott i Bjuvs kommun

Misshandel 181

Våldtäkt 15

Grov fridskränkning 6

Rån 4

Försök till mord eller dråp 3

Grov kvinnofridskränkning 3

Våld mot tjänsteman 1

Olaga förföljelse 1

Publicerad 29 January 2018 07:30