Projekt ska förhindra personalbrist inom kommuner

KLIPPAN/ÅSTORP.

För att säkra att kommunerna får ny personal och att rätt kompetens jobbar med rätt saker har Klippan och Åstorp dragit igång projektet Rätt kompetens.

Av
Martin Wingren

Projektet är en kartläggning av de arbetsuppgifter som finns i en kommun.

– Alla Sveriges kommuner och landsting står inför en utmaning att få personal. SKL har gjort en bedömning att till år 2023 behövs 500 000 nya medarbetare så det gäller att ta till vara på den kompetens vi redan har, säger Ebba Krumlinde som är projektledare.

Projektet drogs igång i Klippan i september och senare under hösten hakade Åstorp på och Ebba Krumlinde arbetar med båda kommunerna parallellt.

– Det är innovativt tänkt och proaktivt av Klippan och Åstorp att satsa på det här, det kan annars vara svårt för mindre kommuner, säger projektledaren och fortsätter:

– Det vi gör är en genomlysning för att se vilken kompetens som behövs för de olika arbetsuppgifterna i kommunen, var det ska vara basal eller mer avancerad kompetens.

Det gagnar både de anställda och kommuninvånarna, menar projektledaren.

– Dels tas de anställdas kompetens till vara och de får göra det de är utbildade för och dels till syvende och sist så är det ju invånarna vi arbetar för, säger Ebba Krumlinde.

Rätt kompetens pågår till och med hösten 2018 och ska fungera som underlag för fortsatt arbete. Alla förvaltningar ska gås igenom, först ut socialförvaltningen i Klippan och kommunstyrelseförvaltningen i Åstorp.

Publicerad 18 January 2018 15:11

Lokaltidningen Söderåsens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag