Bråk och buskörning oroar

ÖRKELLJUNGA. Buskörning och bråk oroar allmänheten. Polisens årliga trygghetsmätning är färdigställd. Kommunpolis Axel Johansson berättar mer.

- Det som sticker ut för Örkelljungas del är buskörning med moped och att folk bråkar och slåss. Örkelljunga har en stor del våldsbrott, men det är främst mellan folk som känner varandra. Det är sällan en tredje part inblandad, men personer som passerar bråk blir oroliga.

Trygghetsmätningen gjordes under september månad och är ett av polisens sätt att mäta vad allmänheten upplever för problematik. 2015 och 2016 låg Örkelljunga förhållandevis högt i trafikrelaterad otrygghet. En problembild där det efter årets mätning skett en förändring.

- Problematiken har gått ner till en normal nivå, bland annat upplever medborgarna att fortkörningar har minskat. Förhoppningsvis har våra riktade insatser del i detta.

Något som ständigt är aktuellt för Örkelljungas del är buskörningen i centrum nattetid. Fordonsburna ungdomar hänger på livsmedelsbutikernas parkering där de långt ut på nätterna spelar hög musik och bränner runt. Något som stör de närboende så till den grad att de kontaktar polisen.

- Det är främst ungdomarnas val att befinna sig i centrum som stör. Det är beklagligt att de inte inser det själv. Vi lägger insatser på dem istället för andra prioriterade insatser som att jaga inbrottstjuvar, sänka medelhastigheten på vältrafikerade vägar och liknande.

I trygghetsmätningen framgår det också att allmänheten upplever en minskad skadegörelse, minskad missbruksproblematik samt en minskad oro för brott generellt.

Publicerad 27 December 2017 07:00

Lokaltidningen Söderåsens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag