Miljoner till digitalisering i Perstorp

PERSTORP.

Perstorps kommun får 2,9 miljoner kronor för att utveckla ny teknik och produkter inom demensvård.

Det ekonomiska tillskottet kommer från Europeiska Regionalfonden och är unikt för en kommun i Perstorps storlek, menar Frida Beijer Brondén som är utvecklingsstrateg på kommunledningskontoret.

– Det brukar vara större städer som får möjlighet att arbeta med denna typ av innovationsprojekt, säger hon till Lokaltidningen.

Projektet DIDEC (Digital Innovation for Dementia Care) startar i februari 2018. Tester och innovation av produkter kommer att förläggas till Österbo, ett särskilt boende med demensinriktning.

– Tanken är att kommunens omvårdnadspersonal tillsammans med företag, forskning, föreningar, anhöriga och brukarna själva ska utveckla produkter som kan leda till en bättre vardag för individer med en demenssjukdom. Projektet ska hjälpa företag verksamma inom detta innovationsområde, och på så sätt främja utvecklingen av nya innovativa produkter och tjänster, säger Frida Beijer Brondén.

Socialförvaltningen har under en längre tid funderat över ny teknik och vårdbehov, samt hur man som kommun kan vara bidragande i denna utveckling.

– Hela projektet går ut på att främja utvecklingen av digitala tjänster och produkter för en värdeskapande demensvård. Däri ligger kommunikation med brukarna. Man kan exempelvis arbeta med innovativa verktyg och lösningar som bland annat triggar positiva minnen och känslor hos brukaren. Det i sin tur skapar lugn och en trygghet vilket kan minska oro och användandet av mediciner, säger Annelie Börjesdotter, förvaltningschef för socialförvaltningen, i en kommentar på kommunens hemsida.

Samtidigt kommer även ett tvåårigt projektet GoDig att pågå, 700 000 kronor från Europeiska Socialfonden har beviljats till detta. Projektet syftar till att utbilda personal i att få förbättrade kunskaper kring digitala miljöer och digital teknik.

Publicerad 14 December 2017 00:00

Lokaltidningen Söderåsens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag