Naturbruksgymnasiet i privat regi

”Nu ska vi fylla templet igen”

Av
Diana Larsson

Diana Larsson

ÖSTRA LJUNGBY. Framtiden för Naturbruksgymnasiet har länge varit oviss. När ett enigt bun i höstas fick gehör av kommunfullmäktige för sitt nedläggningsbeslut blev detta ett faktum. Räddningen blev fyra privatpersoner som köper skolan för 30,5 miljoner kronor. Därmed säkras verksamheten både i Östra Ljungby och Gångvad.
Henrik Nilsson gillar att hitta roliga projekt och när han nåddes av nedläggningsbeslutet började en tanke ta form.
- Jag hyr ut studentboenden till eleverna och insåg tidigt att här fanns det grejer att göra. Jag tycker det är kul med utmaningar och tror man bara på det man gör så går det.
Kontakt togs med barndomsvännerna Botvid och Fredrik Göransson och kusinen Johan Bengtsson som alla omedelbart tände på idén.
- Vi ser potentialen i anläggningen och känner att vi på ett eller annat sätt ska få snurr på det, säger Henrik och Botvid menar att den gröna näringen är framtiden.

Stärkt teknik

Bröderna Göransson är välkända genom sin maskinstation och deras något annorlunda investering ger dem en möjlighet att forma anställningsbar arbetskraft.
- Vi ser att skolan behöver komma närmare näringslivet och på så sätt korta ner vägen för eleven mellan skolan och arbetsgivaren.
Även tekniken är något som ska förbättras genom ägarbytet.
- Det är väldigt svårt att hänga med i tekniken som företagare och då är det ju ännu svårare för skolan, förklarar Botvid.

Templet ska fyllas

Investerarna är ense om att utan Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby skulle det vara en stor vit fläck på kartan.
- Nu ska vi fylla templet igen, säger de nya ägarna som med gott mod blickar framåt.
- Nu är vi Sveriges största lantbruksskola sett till arealen och här finns verkligen potential i anläggningen. Eleverna får möjlighet att lära sig från grunden, men även utvecklas och lära sig den senaste tekniken, säger Botvid.

Ingen begränsning

I och med köpet drivs skolan vidare som friskola. Detta innebär riksintag och de nya ägarna har redan skapat flera visioner hemma på kammaren.
- Vi ska starta ett byggprogram med inriktning på entreprenadmaskiner, säger Botvid och Henrik tillägger att skolan har potential till att vara säte för utökad kursverksamhet.
Tiden att få ut budskapet om att lantan lever vidare har varit knapp och första sökomgången är förbi. Nu hoppas ledningen på fler sökande vid omvalet första veckan i maj.
- Historiskt sett har vi alltid bra resultat på omvalet säger rektor Staffan Broddesson.
Under skolans storhetstid gick 110 elever och lärde sig lantbruket, i dag finns 110 elever på skolan och 200 är målet.
- Vi ser egentligen ingen yttre begränsning, säger de nya ägarna.

Naturbruksgymnasiet...
...i Östra Ljungby säljs till bröderna Fredrik och Botvid Göransson, Henrik Nilsson och Johan Bengtsson för 30,5 miljoner kronor.
Värderingen som omfattar cirka 200 hektar åker-, betes- och gårdsmark landade på 27 miljoner kronor. Till detta kommer omsättningstillgångar i form av djurbesättning och lager Bröderna Göranssons mark tillsammans med skolans, innebär att de nya ägarna förfogar över Sveriges största skoljordbruk.
Köparna ska bilda ett gemensamt bolag som tar över fastigheterna i sommar och skolverksamheten från den 1 januari 2014.

Från läsåret 2013/2014...
...kommer Greenkeeperutbildningen att flytta tillbaka till Östra Ljungby. Nytt inom häst är att man från Svenska Ridsportförbundet har fått tillstånd att bedriva nationell idrottsutbildning med elitidrottskaraktär där målet är att nå nationell elit. Man kombinerar då elitinriktad idrottsträning med studier på gymnasienivå.

Under våren...
...anordnas aktiviteter för att visa verksamheten på skolan under omvalsperioden. Följande datum gäller: 18/4, 22/4, 30/4 och 6/5. Start sker klockan 17.00 vid matsalen.
Mer info finns på www.naturbruksgymnasiet.se

Publicerad 26 February 2013 12:00