Love Hetz är förenings- och integrationssamordnare i Klippans kommun. Foto: Martin Wingren
Love Hetz är förenings- och integrationssamordnare i Klippans kommun. Foto: Martin Wingren
Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Flera områden att ta tag i visar rättighetskartläggning i Klippan


KLIPPAN. Arbetet med rättighets- och diskrimineringsfrågor är i full gång i Klippan. Under våren gjordes en rättighetskartläggning som nu ligger till grund för det fortsatta arbetet under nästa år.

Kartläggningen syftar till att säkerställa att kommuninvånarna bemöts på ett rättvist och jämlikt sätt oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Den som arbetar med kartläggningen och från och med årsskiftet kommer att arbeta heltid med rättighetsfrågor är integrations- och föreningssamordnaren Love Hetz. Hon ser redan var insatser behövs.

– Vi ser tydligt att vi till exempel behöver arbeta med tillgänglighetsanpassning och att vi behöver höja kompetensen bland kommunanställda kring HBTQ-frågor. Kartläggningen ger en bra bild av problemområden, säger Love Hetz.

Hon menar att det är ett generellt problem i landet att personer riskerar att bli diskriminerade utifrån religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning exempelvis. Likaså i Klippan.

– Det är modigt av kommunen att ta tag i det. Vågar man inte synliggöra det så är det svårt att ta tag i det, säger Love Hetz.

För att hitta lösningar och förbättra situationen ser hon olika insatser.

– Utbildning och kompetenshöjning av kommunanställda. Tillgänglighetsanpassning av byggnader och att vi ser över styrdokument, säger Love Hetz som ser fördelar med att det tas ett helhetsgrepp om rättighetsfrågor.


Publicerad: 11. oktober 2017 12:02
¨

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få lokala nyheter
från Lokaltidningen Söderåsen

Startsidan just nu