Anna Lindeberg är en av tusentals kvinnor som drabbats av allvarliga problem efter användning av kopparspiral. Nu JO-anmäler hon Läkemedelsverket efter att myndighetens utredning om kopplingen mellan spiral och biverkningar varit bristfällig.

Anna Lindeberg är en av tusentals kvinnor som drabbats av allvarliga problem efter användning av kopparspiral. Nu JO-anmäler hon Läkemedelsverket efter att myndighetens utredning om kopplingen mellan spiral och biverkningar varit bristfällig. Foto: Ritzau Scanpix, Privat

Tusentals mår dåligt av kopparspiral – Anna JO-anmäler Läkemedelsverket

"Man tror att det finns ett system att lita på"

SVERIGE. När hundratals kvinnor anmälde biverkningar från kopparspiraler svarade Läkemedelsverket i en utredning att det berodde på aktiviteter på sociala medier som triggat kvinnor att anmäla. Nu anmäler Anna Lindeberg myndigheten till Justitieombudsmannen (JO).

– Man tror att det finns ett system att lita på, och som finns där för att skydda den enskilde. Ett stort misstag har begåtts som jag hoppas kan härledas och åtgärdas i och med en juridisk prövning. De ska svara för forskning av medicinsktekniska produkter men hänvisar bara till vad tillverkaren ger de för uppgifter. Jag vill få prövat om det är tillräckligt för att uppfylla deras uppdrag, säger Anna Lindeberg, 39.

Hon är en av tusentals kvinnor som drabbats av biverkningar efter att ha satt in en kopparspiral. Lokaltidningen har i en rad artiklar uppmärksammat kvinnor som misstänker att de drabbats av kopparförgiftning på grund av kopparspiral. Många har valt att rapportera sina biverkningar till Läkemedelsverket (LMV), framförallt av modellen Nova-T380, i hopp om att deras problem tas på allvar och att myndigheten går till botten med kopparspiralen och dess påverkan på kroppen.

I sin rapport skriver Läkemedelsverket att allt fler biverkningsrapporter skickats in mellan 2015–2017. I fjor anmäldes 124 incidenter, 118 stycken har anmälts fram till mitten av december i år. Men allt avfärdas med att det inte går "bevisa att biverkningarna beror på spiralen" och att "den observerade ökningen av rapporter är resultat av stimulerad rapportering på sociala medier."

– Vi vet nu att det handlar om individuell variation, en del kvinnor kan vara överkänsliga mot kopparspiralen. Då är det viktigt att vårdgivaren tar upp det och diskuterar innan val av preventivmedel, säger Ewa-Lena Hartman, gruppchef på Medicinteknikenheten på LMV.

När Anna Lindeberg fick barn rekommenderades hon av sjukvården att skaffa kopparspiral. Hon litade på uppgifterna om att spiralen var ett av de mer hälsosamma preventivmedlen.

– Efter två månader började jag få symtom med allt från domningar till ångestattacker. Det tog ytterligare tre månader innan jag förstod att det berodde på spiralen och tog ut den. Då hade min läkare sagt att allt troligen berodde på stress och min livssituation. Våra upplevelser tas inte på allvar, berättar hon.

Till slut fick Anna Lindeberg nog.

Efter att ha ventilerat om sina upplevelser i en Facebookgrupp för drabbade kvinnor tog hon genast kontakt med Läkemedelsverket. Anna ville ta del av deras rapport i ärendet kring kopparspiralens påverkan. Men svaren hon fick gjorde henne besviken. För en månad sedan JO-anmäldes myndigheten.

– De påstår att de gjort en omfattande utredning men hänvisar bara till uppgifter från tillverkaren. De har inte ens en egen forskning trots att de ska stå för både tillsyn och forskning, och allt material de refererar till i rapporten är sekretessbelagt. Jag vill att JO häver detta så vi en gång för alla kan få se på vilka grunder Läkemedelsverket avfärdar våra biverkningar. Jag undrar vad det är som är så viktigt för dem att undanhålla medborgarna vars hälsa dom finns till för att skydda, säger Anna Lindeberg.

Ewa-Lena Hartman säger att hon ännu inte fått ta del av JO-anmälan men välkomnar att myndigheten granskas.

– Vi har granskat alla rapporter tillsammans med gynekologer och allmänläkare och har inte sett några samband mellan spiral och biverkningarna.

De studier ni hänvisar till i er rapport är belagda med sekretess. Varför är ni inte öppna och berättar vilka de är?

– Vi följer sekretesslagen och våra jurister har gjort en tolkning att en del uppgifter kan skada enskild person eller tillverkare. I vissa fall vet vi inte heller om de kliniska studierna tillverkare refererar till är publicerade och då kan vi inte offentliggöra uppgifterna.

Bör ni inte göra egna studier då allt fler kvinnor anmäler att de fått stora problem efter att ha satt in spiral?

– Den möjligheten har vi inte idag. Det finns 700 000 medicintekniska produkter och kopparspiralen räknas inte till en högriskprodukt, även fast vi ser mycket allvarligt på biverkningarna och därför gjorde en djupare granskning förra året.

Läkemedelsverkets svar gör Anna Lindeberg ännu mer säkrare på att hon gjorde rätt att JO-anmäla myndigheten.

– Om de inte kan offentliggöra uppgifterna borde dom i alla fall kunna svara på enkla frågor, som till exempel vilka biverkningar kvinnorna i studierna har tillfrågats om. Deras "djupare granskning" innebär att de utan närmare efterforskningar avfärdar våra biverkningsrapporter i sin helhet som orsakade av stimulerad rapportering på grund av sociala media-aktiviteter. Enligt mig är inte det en djup granskning, säger Anna Lindeberg.

Publicerad 15 December 2018 07:00