Naturvårdaren Fredrik Lundblad är stolt över det arbete som gjorts och det engagemang som visats i projektet att restaurera vattendrag i Nordvästra Skåne.

Naturvårdaren Fredrik Lundblad är stolt över det arbete som gjorts och det engagemang som visats i projektet att restaurera vattendrag i Nordvästra Skåne. Foto. Wikipedia/Privat

Laxen hittar tillbaka till Vege å

Naturvårdaren ser tydliga resultat av restaureringen

KLIPPAN. Långt efter att Finduspengarna tog slut har fler och fler slutit upp och restaurerat traktens åar. Ett tydligt resultat är att laxen hittat till Vege å.

Av
Jon W Loman

Efter fem års arbete med att restaurera och återskapa variationen i vattendragen kring Rönne å har stammarna av både Öring och Lax blivit starkare. Det mest slående resultatet är dock det som nu kan ses i Vege å.

– Det har inte funnits Lax i Vege å i modern tid, men nu är de den tillbaka, säger Fredrik Lundblad, naturvårdare.

Atlantlaxen som det handlar om har fört en generellt dyster tillvaro, hotad av bland annat utbyggnaden av vattenkraft. Fredrik Lundblad berättar att människan genom åren har förstört förutsättningarna för fisken att fortplanta sig genom att rensa vattendragen från naturliga hinder.

– Det har varit allt från kvarnverksamhet, flottning av timmer, pråmkarlar eller effektivare vattenavledning som gjort att man rensat botten från föremål. Projektet att restaurera den naturliga miljön började för fem år sen med hjälp av pengar från Findus, säger Fredrik Lundblad.

Stockar, stenar och andra naturliga hinder har lagts tillbaka i vattendragen för att återskapa mer varierade strömmar i åarna. Efter hand har fler och fler markägare hört av sig för att hoppa på projektet.

– Det goda exemplet sprider sig och intresset har varit stort när markägarna sett hur bra det blivit på andra ställen, säger Fredrik Lundblad.

Efter restaureringen är planen att inget mer ska göras vid vattendragen, som lämnas helt i naturens omvårdnad.

– Laxen har ett homing beteende som gör att den instinktivt söker sig tillbaka till den plats den kläcktes för att fortplanta sig. En liten procent saknar beteendet och provar nya vattendrag att leka i, det är så Laxen hittat till Vege å, säger Fredrik Lundblad

Publicerad 02 December 2018 11:49