De sekretessbelagda handlingarna hamnade hos fel person.

De sekretessbelagda handlingarna hamnade hos fel person. Foto: Mostphotos

Kvinna läste annans post – polisanmäldes av kommunen

Nu kritiserar JO Åstorps kommuns agerande

ÅSTORP.

En kvinna i Åstorp fick hem någon annans sekretessbelagda handlingar med post. Efter ett antal dagar lämnade hon tillbaka handlingarna, men Åstorps kommun polisanmälde henne för att ha läst dokumenten och för att återskickandet hade låtit sig dröja. Nu får kommunen skarp kritik från Justitieombudsmannen (JO) för agerandet.

Sekretessbelagda handlingar, som egentligen var avsedda för någon annan, med avsändare Åstorps kommun hamnade i en kvinnas brevlåda. Samma dag kontaktade kvinna socialförvaltningen och lämnade sedan in handlingarna några dagar efteråt. Kvinnan ska sedan ha blivit polisanmäld för att hon hade läst dem. Enligt anmälan till JO uppger kvinnan att hon väntade på barnens förskolepapper som skulle skickas från kommunen.

JO krävdet ett yttrande från kommunen angående händelsen och nu har Åstorps kommun svarat. Enligt kommunen ska man ha tagit emot kvinnans samtal om att handlingarna hade kommit fel. Men vid avtalad tid på Medborgarkontoret där pappren skulle lämnas tillbaka dök inte kvinnan upp. Några dagar senare uppges kvinnan ha kontaktat socialsekreteraren som skickat handlingarna och man avtalade en ny tid, men kvinnan uppges inte ha dykt upp.

Ytterligare några dagar senare kom kvinnan till möte i sällskap av sin svärmor, som båda ska ha uppgett att det var fruktansvärt att kommunen kunde skicka sekretessbelagda handlingar via post. Kommunen beskriver också att handlingarna lämnades tillbaka smutsigt utanförande då "personerna berättade att de hade legat framme i samband med matlagning".

Efter en tjänstemannadialog ska kommunen ha beslutat att göra en polisanmälan.

I yttrandet påtalar socialförvaltningen att handlingens framsida är stämplad med "sekretessbelagd handling" och på framsidan finns även kommunens namn och logotyp. Att man polisanmält kvinnan beror enligt förvaltningen bland annat på att kvinnan väntade en vecka med att lämna tillbaka handlingarna, men även att hon inte dök upp på två avtalade möten. Vidare för att handlingarna var i dåligt skick när de återlämnades och för att hon erkänner att hon, enligt kommunen, låtit andra personer läsa igenom handlingarna. För att kunna söka upp socialsekreterarens namn anser Åstorps kommun att kvinnan måste ha "nogrant läst igenom handlingarna" samt för att kvinnan inte återlämnat kuvertet, på grund av att det var slängt och att kommunen därmed inte kan bevisa att handlingarna var rätt adresserade.

Utredningen ger enligt JOs bedömning inte klarhet i hur dokumenten hamnade hos kvinnan. "Det finns därför inte underlag i utredningen för att kritisera nämnden för hanteringen av handlingarna", står att läsa i bedömningen och vidare: "Även om det i första hand ankommer på de rättsvårdande myndigheterna att avgöra huruvid ett viss handlande har varit brottsligt, bör en polisanmälan inte göras slentrianmässigt".

Publicerad 16 November 2018 15:14