Kommunvalet 2018: Samarbete eller inte i Åstorp?

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Åstorp: Vilka/vilket partier kan ni inte tänka er att samarbeta med och varför?

SOCIALDEMOKRATERNA

Våra grundvärderingar om alla människors lika värde delas inte av Sverigedemokraterna. Samarbete med dem är därför uteslutet.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Vi kan tänka oss att samarbeta med alla partier så länge vi får genomslag för vår politik och att man sätter kommuninvånarna först.

KRISTDEMOKRATERNA

Vi vill inte stänga några dörrar för att göra det svårt med samförstånd och lösningar som gagnar vår kommun. Vi vill också arbeta för alla människors lika värde och ser det positivt med att invandrare lyckas etablera sig och bidraga till att vi idag har god service inte minst i äldrevården. SD ser bara problem med invandring och därför vill vi inte etablera samarbete med dem.

CENTERPARTIET

Vi kan tänka oss att samarbeta med alla partier utom med Sverigedemokraterna. Det är viktigt att kommunen styres av en politisk majoritet. Om det behövs är vi beredda till ett blocköverskridande samarbete.

LIBERALERNA

Vi vill prata med och lyssna på alla partier i Kommunfullmäktige. Vi vill samarbeta med allianspartierna och Miljöpartiet.

MODERATERNA

I kommunpolitiken måste man vara pragmatisk och lösa problemen och det kan vi göra med de partier som vill samarbeta och som har bra förslag på lösningar, Åstorp behöver ett nytt styre.

Publicerad 12 July 2018 08:00